do góry

Biuro Kadr i Organizacji

Telefon: +48 22 523 39 41, Fax: +48 22 523 39 36

Wydziały:

1) Wydział Kadr;
2) Wydział Spraw Osobowych i Socjalnych;
3) Wydział ds. BHP i Profilaktyki Zdrowotnej;
4) Samodzielne stanowiska w dyspozycji Komendanta Głównego.