do góry

Biuro Kadr i Organizacji

Telefon: +48 22 523 39 41, Fax: +48 22 523 39 36

Wydziały:

  1. Wydział Kadr;
  2. Wydział Spraw Osobowych i Socjalnych;
  3. Wydział ds. BHP i Profilaktyki Zdrowotnej;
  4. Samodzielne stanowiska w dyspozycji Komendanta Głównego.