do góry

Biuro Kontroli Skarg i Wniosków

Telefon: +48 22 523 34 40, Fax: +48 22 523 33 50

Wydziały:

1) Wydział Kontroli;
2) Wydział Analiz i Strategii Kontroli;
3) Wydział Skarg i Wniosków;
4) Sekcja Archiwum Komendy Głównej.