do góry

Biuro Kontroli Skarg i Wniosków

Telefon: +48 22 523 34 40, Fax: +48 22 523 33 50

Wydziały:

Wydział Kontroli;
Wydział Analiz i Strategii Kontroli;
Wydział Skarg i Wniosków;
Sekcja Archiwum Komendy Głównej.