do góry

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń

Telefon: +48 22 523 34 30, Fax: +48 22 523 31 03

Wydziały:

1) Wydział Analiz Zagrożeń;
2) Wydział Nadzoru Prewencyjnego;
3) Wydział Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.