do góry

Biuro Szkolenia

Telefon: +48 22 523 34 33, Fax: +48 22 523 39 82

Wydziały:

  1. Wydział Organizacji Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego;
  2. Wydział Programowo-Metodyczny;
  3. Sekcja Kultury Fizycznej;
  4. Sekcja Nadzoru.