do góry

Biuro Szkolenia

Telefon: +48 22 523 34 33, Fax: +48 22 523 39 82

Wydziały:

1) Wydział Organizacji Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego;
2) Wydział Programów, Nadzoru Dydaktycznego i Wydawnictw;
3) Sekcja Kultury Fizycznej.