do góry

Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Telefon: +48 22 523 33 55, Fax: +48 22 523 33 58 

Wydziały:

1) Wydział Planowania Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
2) Wydział Monitorowania i Analiz;
3) Wydział do spraw Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej;
4) Wydział Zarządzania Kryzysowego.