do góry

Zapewnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poniżej informacja dla osób korzystających z języka migowego i osób z innymi niepełnosprawnościami.

Informacje o tłumaczu dla osób niesłyszących

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

KG PSP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Ułatwienia dostępu – Pomoc

 

Informacje o klawiszach dostępności (wersja tekstowa po prawej stronie obrazka).

Klawisze dostępności:

 • Przejdź do treści strony: klawisz Alt 1
 • Mapa witryny: klawisz Alt 2
 • Wersja tekstowa: klawisz Alt 3
 • Wersja kontrastowa: klawisz Alt 4
 • Wyszukiwarka prawy: klawisz Alt w
 • Zamiast klawisza Alt można użyć litery h

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności”, „Wersja tekstowa” i „Wersja kontrastowa”.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren KG PSP
przy ul. Podchorążych 38

Wizyta gości w KG PSP

Budynki KG PSP znajdują się na terenie zamkniętym ochranianym przez Służbę Ochrony Państwa wobec czego, każda wizyta musi zostać poprzedzona wcześniejszą informacją telefoniczną lub mailową celem zgłoszenia do biura przepustek SOP. Biuro przepustek znajduje się przy bramie głównej na teren przy ul. Podchorążych 38.

Wejście i wjazd na teren Komendy Głównej PSP przy ul. Podchorążych 38

Wejście i wjazd na teren KG PSP odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika KG PSP, który odbiera gości z biura przepustek SOP i kieruję do wyznaczonego miejsca spotkania w budynku nr 4.

Budynek nr 4 jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Winda

Na parterze znajduje się winda przystosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

...znajduje się na III kondygnacji budynku bezpośrednio przy windzie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe