do góry

Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Telefon: +48 22 523 30 49, Fax: +48 22 840 43 11

W zakresie bezpieczeństwa danych osobowych:

  • organizowanie i nadzór nad ochroną danych osobowych w Komendzie Głównej PSP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zmian.).
  • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
  • współpraca z organem nadzorczym;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z konsultacjami; 
  • współpraca z administratorami sieci oraz systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe w Komendzie Głównej PSP, w zakresie przygotowania dokumentacji i wdrażania systemu przetwarzania zgodnego z wymaganiami prawa.

Wydziały:

  1. Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych/spraw obronnych;
  2. Samodzielne Stanowisko ds. ochrony danych;
  3. Kancelaria tajna oraz kancelaria tajna NATO i UE