do góry

Przegląd Pożarniczy

Telefon: +48 22 523 33 06-8 Fax: +48 22 523 33 05

WWW: www.ppoz.pl

Do podstawowych zadań redakcji Przeglądu Pożarniczego należy: 

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem czasopisma "Przegląd Pożarniczy"; 
2) prowadzenie spraw wydawniczych Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej; 
3) prowadzenie działalności kolporterskiej; 
4) współpraca z redakcjami czasopism podejmujących tematykę ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.