do góry

SPOTKANIE NOWOROCZNE KOŁA ZEIRP RP w KG PSP 10.01.2018 roku

10 stycznia 2018 r. w Konstancinie-Jeziornie odbyło się Sprawozdawczo-Noworoczne spotkanie Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Spotkanie rozpoczęliśmy „minutą ciszy” dla upamiętnienia kolegi ś.p. Ludwika Wargockiego – wieloletniego przewodniczącego naszego Koła.

Istotną częścią spotkania było przedstawione przez Prezesa Koła kol. Zygmunta Politowskiego sprawozdanie z działalności w roku 2017 oraz omówienie planu pracy na rok bieżący. Planujemy m.in. wyjazd w dniach 8 - 13 czerwca 2018 r. na południowe rubieże kraju oraz do Wiednia. Sprawy finansowe naszego Koła przedstawiła kol. Elżbieta Bulikowska – skarbnik. Sprawozdanie z działalności Komisji Socjalnej omówiła kol. Danuta Zwolińska – wiceprezes.

Uczestnicy spotkania podjęli uchwałę o pomocy i wsparciu finansowym procesu leczenia Krzysztofa Maślankiewicza - Prezesa Zarządu Krajowego ZEiRP RP.

Po zakończeniu części oficjalnej był opłatek i życzenia noworoczne z udziałem ks. Jana Krynickiego - Kapelana Krajowego Strażaków, a także wspólny obiad.

Część artystyczną spotkania stanowił recital Jacka Beszczyńskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego, którzy przybliżyli nam ballady Bułata Okudżawy i Władimira Wysockiego.

Kol. Ignacy Ścibiorek upamiętnił nasze spotkanie na zdjęciach.

17 STY 2018

SPOTKANIE NOWOROCZNE KOLA ZEIRP RP w KG PSP 10.01.2018 r