do góry

SPOTKANIE NOWOROCZNE KOŁA ZEIRP RP w KG PSP 11.01.2019 roku

11 stycznia 2019 roku, w Teatrze Kamienica odbyło się Spotkanie Noworoczne połączone z Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym Koła E i RP RP w KG PSP.

Na zaproszenie Zarządu Koła w spotkaniu uczestniczył Kapelan Krajowy ks. Jan Krynicki oraz przedstawiciele Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP.

Otwarcia dokonał Prezes Koła kol. Zygmunt Politowski. Przedstawił podsumowanie działalności Zarządu za okres kadencji 2015–2018. Skarbnik Koła kol. Elżbieta Bulikowska przedstawiła informacje na temat gospodarki finansowej Koła. Informację o wykorzystaniu środków finansowych z funduszu socjalnego przedstawiła kol. Grażyna Fronczak. Odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” oraz życzenia i pamiątkowe dyplomy otrzymali jubilaci : kol. Regina Rokita, kol. Wadim Karpiński oraz kol.Stanisław Mazur.

Prezes Zarządu Koła kol. Zygmunt Politowski podziękował kol. Danucie Zwolińskiej za długoletnie pełnienie funkcji wiceprezesa oraz wręczył jej okazjonalny upominek.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

W jawnym głosowaniu przeprowadzono wybory Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz wybór delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku.

Wybrano Zarząd Koła w składzie :
1.kol. Zygmunt Politowski – Prezes
2.kol. Anna Obolewicz – Wiceprezes
3.kol. Krystyna Osińska – Sekretarz
4.kol. Elżbieta Bulikowska – Skarbnik
5.kol. Grażyna Fronczak – członek Zarządu
6.kol.Wadim Karpiński – członek Zarządu
7.kol. Sławomir Budzik – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie :
1.kol.Andrzej Michalski - Przewodniczący
2.kol.Stanisław Dąbek - Sekretarz
3.kol.Lidia Plucińska - członek Komisji

Na zakończenie obrad Prezes Zarządu Koła podziękował członkom ustępującego Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił propozycje zadań dla nowego Zarządu.
W drugiej części spotkania życzenia noworoczne przekazał Kapelan Krajowy ks. Jan Krynicki, a po poczęstunku udaliśmy się na spektakl Teatru Kamienica „SPA czyli Salon Ponętnych Alternatyw”.

Spotkanie udokumentował na zdjęciach kol. Ignacy Ścibiorek.

12 LUT 2019

SPOTKANIE NOWOROCZNE KOŁA ZEIRP RP W KG PSP 11.01.2019 ROKU