do góry
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Strona główna Kontakt Emeryci – KZEiRP RP w KG PSP Spotkanie sprawozdawcze i noworoczne KEiRP RP (11 stycznia 2016 roku)

Spotkanie sprawozdawcze i noworoczne KEiRP RP (11 stycznia 2016 roku)

11 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie Noworoczne Koła ZEiRP RP przy Komendzie Głównej PSP. Spotkanie połączone było z zebraniem sprawozdawczym za rok 2015.

Oprócz członków naszego Koła w spotkaniu Uczestniczyli zaproszeni goście: Kapelan Krzysztof Jackowski, Przedstawiciele Zarządu Głównego i Wojewódzkiego ZEiRP RP, oraz Przedstawiciele firmy Mentor S.A.

Otwarcia Zebrania i powitania zaproszonych gości i Członków Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Komendzie Głównej PSP dokonał Prezes Koła, kol. Zygmunt Politowski.

W czasie pierwszej, sprawozdawczej części spotkania kol. Zygmunt Politowski przedstawił informacje dotyczące działalności Zarządu Koła w roku 2015.

Sprawozdanie na temat gospodarki finansowej Koła przedstawiła Skarbnik Zarządu Koła – kol. Elżbieta Bulikowska. Informację o stanie wykorzystania środków finansowych z funduszu socjalnego Komendy Głównej PSP przedstawiła kol. Danuta Zwolińska, która z ramienia naszego Koła jest członkiem Komisji Socjalnej w Komendzie Głównej PSP.

Po zakończeniu części sprawozdawczej, na dalszą część spotkania przybyli zastępcy Komendanta głównego PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk i st. bryg. Marek Jasiński oraz dyrektor Gabinetu Komendanta st. bryg. Dariusz Malinowski. Były życzenia Noworoczne składane przez Z-cę Komendanta Głównego PSP, życzenia od kapelana ks. Jackowskiego i wzajemne życzenia zgromadzonych gości przy opłatku.

13 STY 2016

Spotkanie sprawozdawcze i noworoczne KEiRP RP