do góry

Wykaz osób wyróżnionych Medalem w 2002 roku

 1. druh Bąk Edward woj. lubus.
 2. druh Bilski Adam woj. opolskie
 3. druh Drab Longin woj. małop.
 4. st. bryg. Gad Tadeusz Kielce
 5. st. bryg. w st. spocz. Gierski Edward Warszawa
 6. druh Ginalski Leon woj. lubel.
 7. st. bryg. w st.spocz. Janik Władysław Kraków
 8. druh Janowski Władysław woj. zach.pom.
 9. druh Jarczyński Ryszard woj. warmiń. - maz.
 10. druh Jasiński Józef woj. wielkop.
 11. płk poż. w st. spocz. Kikowski Stefan Poznań
 12. druh Konieczny Janusz woj. podkar.
 13. płk poż. w st. spocz. Królicki Ryszard Wrocław
 14. druh Krzywda Bolesław woj. podlas.
 15. płk poż. w st. spocz. Kuczyński Franciszek Białystok
 16. bryg. Kwidziński Edmund Gdańsk
 17. bryg. w st. spocz. Lechowicz Jerzy Rzeszów - 2002 r.
 18. druh Łabędzki Marian woj. lódźkie
 19. st. bryg. w st. spocz. Manderla Józef Opole
 20. st. bryg. Maxa Józef Warszawa - 2002 r.
 21. bryg. w st. spocz. Pacanowski Mieczysław Poznań
 22. st. bryg. Pałamar Janusz Szczecin
 23. druh Podborny Kazimierz woj. wielkop.
 24. druh Rakowski Stanisław woj. kuj. - pomor.
 25. kpt. poż. w st. spocz. Ratajczak Czesław Poznań
 26. st. bryg. Rogowski Zygmunt Gorzów Wlkp.
 27. płk poż. w st. spocz. Rojek Józef Kraków
 28. st. bryg. w st. spocz. Samborski Jerzy Lublin
 29. druh Sapieha Wacław woj. warm. - maz.
 30. druh Sojka Witold woj. mazow.
 31. druh Średniawski Zdzisław woj. dolnośl.
 32. st. bryg. Tabaczyński Krystian Toruń
 33. druh Tworek Marian woj. świętok.
 34. st. bryg. Tyszkiewicz Franciszek Łódź
 35. st. bryg. Wyrzykowski Władysław Katowice.
 36. druh Żaczek Leszek woj. pomor.
 37. druh Dymek Zygmunt woj. pomor.
 38. druh Dzierżęga Franciszek woj. pomor.
 39. druh Żurek Julian woj. pomor.