do góry

Wykaz osób wyróżnionych Medalem w 2006 roku

 1. st. bryg. Baran Andrzej woj. śląskie CS PSP w Częstochowie
 2. st. bryg. Barański Andrzej woj. kujawsko-pomorskie
 3. st. bryg. Belka Wiesław woj. łódzkie
 4. st. bryg. Biechoński Adam woj. pomorskie
 5. st. bryg. Blada Włodzimierz woj. opolskie
 6. st. bryg. w st. spocz. Bonda Witalis woj. podlaskie
 7. st. bryg. Brzozowski Andrzej woj. śląskie
 8. bryg. Cholerzyński Waldemar woj. kujawsko-pomorskie /SP PSP w Bydgoszczy/
 9. st. bryg. Karmowski Stanisław woj. lubelskie
 10. nadbryg. Krzowski Kazimierz Komendant Główny PSP, Z-ca Szefa OCK
 11. mł. bryg. Kunicki Jerzy woj. warmińsko-mazurskie
 12. bryg. Lewandowski Mirosław woj. kujawsko-pomorski
 13. st. bryg. Marchewka Ryszard woj. małopolskie /SA PSP w Krakowie/
 14. bryg. Michałowski Waldemar woj. lubuskie
 15. bryg. Oko Jan woj. mazowieckie
 16. OSP w Zwierzyńcu woj. lubelskie
 17. asp. sztab. Pituch Stefan woj. pomorskie
 18. st. bryg. Priadka Andrzej woj. zachodniopomorskie
 19. st. ogn. Rzepka Antoni woj. małopolskie
 20. st. bryg. Siewior Andrzej woj. świętokrzyskie
 21. ppłk poż. w st. spocz. Simonienko Walenty woj. podlaskie
 22. mł. bryg. Sobieraj Tomasz woj. mazowieckie CNBOP w Józefowie
 23. st. bryg. Urbański Ryszard woj. wielkopolskie
 24. st. ogn. Wesołowski Aleksander woj. dolnośląskie
 25. płk poż. Wybranowski Bolesław woj. zachodniopomorskie
 26. Zalewski Józef woj. mazowieckie SGSP
 27. druh Cyran Roman woj. podkarpackie
 28. druh Gąbka Marian woj. lubelskie
 29. druh Ferdyn Eugeniusz woj. śląskie
 30. druh Glapiak Sylwester woj. pomorskie
 31. druh Jankowski Feliks woj. mazowieckie
 32. druh Mosiejko Czesław woj. warmińsko-mazurskie
 33. druh Nowakowski Tadeusz woj. świętokrzyskie
 34. druh Odrzywołek Tadeusz woj. małopolskie
 35. druh Pietrkiewicz Zdzisław woj. kujawsko-pomorskie
 36. druh Polak Władysław woj. podlaskie
 37. druh Skotowski Wacław woj. wielkopolskie
 38. druh Szczygieł Andrzej woj. zachodniopolskie
 39. druh Weselski Andrzej woj. łódzkie
 40. druh Włodarczyk Tadeusz woj. dolnośląskie
 41. druh Zalewski Zygmunt woj. opolskie
 42. druh Żabka Tadeusz woj. lubuskie