do góry

2010

Materiał statystyczny opracowywany zgodnie z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym Systemie Wspomagania Decyzji – ST". "Zasady" opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239).

W przypadku upubliczniania statystyk prosimy o adnotację: "Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu]".

Kategoria: Wykaz zestawień statystycznych [ 48 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
1. Tabela 1a. Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych według ich wielkości w podziale na województwa. 1. Tabela 1a. Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych według ich wielkości w podziale na województwa. 15-06-30 13:24 32.58KB pobierz plik: 1. Tabela 1a. Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych według ich wielkości w podziale na województwa.
2. Tabela 1b. Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych według ich wielkości w podziale na powiaty, gminy. 2. Tabela 1b. Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych według ich wielkości w podziale na powiaty, gminy. 15-06-30 13:24 245.13KB pobierz plik: 2. Tabela 1b. Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych według ich wielkości w podziale na powiaty, gminy.
3. Tabela 2. Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń, alarmów fałszywych według ich wielkości w podziale na miesiące. 3. Tabela 2. Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń, alarmów fałszywych według ich wielkości w podziale na miesiące. 15-06-30 13:25 33.26KB pobierz plik: 3. Tabela 2. Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń, alarmów fałszywych według ich wielkości w podziale na miesiące.
4. Tabela 3a. Zestawienie pożarów według obiektów w podziale na województwa. 4. Tabela 3a. Zestawienie pożarów według obiektów w podziale na województwa. 15-06-30 13:25 40.64KB pobierz plik: 4. Tabela 3a. Zestawienie pożarów według obiektów w podziale na województwa.
5. Tabela 3b. Zestawienie pożarów według obiektów w podziale na powiaty, gminy. 5. Tabela 3b. Zestawienie pożarów według obiektów w podziale na powiaty, gminy. 15-06-30 13:26 445.59KB pobierz plik: 5. Tabela 3b. Zestawienie pożarów według obiektów w podziale na powiaty, gminy.
6. Tabela 4a. Zestawienie miejscowych zagrożeń według obiektów w podziale na województwa. 6. Tabela 4a. Zestawienie miejscowych zagrożeń według obiektów w podziale na województwa. 15-06-30 13:26 42.18KB pobierz plik: 6. Tabela 4a. Zestawienie miejscowych zagrożeń według obiektów w podziale na województwa.
7. Tabela 4b. Zestawienie miejscowych zagrożeń według obiektów w podziale na powiaty, gminy. 7. Tabela 4b. Zestawienie miejscowych zagrożeń według obiektów w podziale na powiaty, gminy. 15-06-30 13:26 509.99KB pobierz plik: 7. Tabela 4b. Zestawienie miejscowych zagrożeń według obiektów w podziale na powiaty, gminy.
8. Tabela 5. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według obiektów w podziale według wielkości zdarzeń. 8. Tabela 5. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według obiektów w podziale według wielkości zdarzeń. 15-06-30 13:26 41.63KB pobierz plik: 8. Tabela 5. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według obiektów w podziale według wielkości zdarzeń.
9. Tabela 6. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według czasów operacyjnych w podziale według wielkości zdarzeń. 9. Tabela 6. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według czasów operacyjnych w podziale według wielkości zdarzeń. 15-06-30 13:26 38.67KB pobierz plik: 9. Tabela 6. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według czasów operacyjnych w podziale według wielkości zdarzeń.
10. Tabela 7a. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według czasów operacyjnych w podziale na województwa. 10. Tabela 7a. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według czasów operacyjnych w podziale na województwa. 15-06-30 13:27 38.78KB pobierz plik: 10. Tabela 7a. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według czasów operacyjnych w podziale na województwa.
11. Tabela 7b. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według czasów operacyjnych w podziale na powiaty. 11. Tabela 7b. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według czasów operacyjnych w podziale na powiaty. 15-06-30 13:27 601.71KB pobierz plik: 11. Tabela 7b. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według czasów operacyjnych w podziale na powiaty.
13. Tabela 8b. Zestawienie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej i sprzętu w podziale na powiaty, gminy. 13. Tabela 8b. Zestawienie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej i sprzętu w podziale na powiaty, gminy. 15-06-30 13:28 479.48KB pobierz plik: 13. Tabela 8b. Zestawienie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej i sprzętu w podziale na powiaty, gminy.
14. Tabela 9. Zestawienie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej i sprzętu w podziale według rodzaju i wielkości zdarzeń. 14. Tabela 9. Zestawienie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej i sprzętu w podziale według rodzaju i wielkości zdarzeń. 15-06-30 13:28 37.13KB pobierz plik: 14. Tabela 9. Zestawienie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej i sprzętu w podziale według rodzaju i wielkości zdarzeń.
15. Tabela 10a. Zestawienie osób poszkodowanych przy zdarzeniach w podziale na województwa. 15. Tabela 10a. Zestawienie osób poszkodowanych przy zdarzeniach w podziale na województwa. 15-06-30 13:28 24.51KB pobierz plik: 15. Tabela 10a. Zestawienie osób poszkodowanych przy zdarzeniach w podziale na województwa.
16. Tabela 10b. Zestawienie osób poszkodowanych przy zdarzeniach w podziale na powiaty, gminy. 16. Tabela 10b. Zestawienie osób poszkodowanych przy zdarzeniach w podziale na powiaty, gminy. 15-06-30 13:28 167.97KB pobierz plik: 16. Tabela 10b. Zestawienie osób poszkodowanych przy zdarzeniach w podziale na powiaty, gminy.
17. Tabela 11a. Zestawienie strat przy pożarach i miejscowych zagrożeniach w podziale na województwa. 17. Tabela 11a. Zestawienie strat przy pożarach i miejscowych zagrożeniach w podziale na województwa. 15-06-30 13:29 31.67KB pobierz plik: 17. Tabela 11a. Zestawienie strat przy pożarach i miejscowych zagrożeniach w podziale na województwa.
18. Tabela 11b. Zestawienie strat przy pożarach i miejscowych zagrożeniach w podziale na powiaty, gminy. 18. Tabela 11b. Zestawienie strat przy pożarach i miejscowych zagrożeniach w podziale na powiaty, gminy. 15-06-30 13:29 262.29KB pobierz plik: 18. Tabela 11b. Zestawienie strat przy pożarach i miejscowych zagrożeniach w podziale na powiaty, gminy.
20. Tabela 12b. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego - korekta sierpień 2013. 20. Tabela 12b. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego - korekta sierpień 2013. 15-06-30 13:29 18.52KB pobierz plik: 20. Tabela 12b. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego - korekta sierpień 2013.
21. Tabela 13a. Zestawienie pożarów według przyczyny ich powstania w podziale na województwa. 21. Tabela 13a. Zestawienie pożarów według przyczyny ich powstania w podziale na województwa. 15-06-30 13:30 34.26KB pobierz plik: 21. Tabela 13a. Zestawienie pożarów według przyczyny ich powstania w podziale na województwa.
22. Tabela 13b. Zestawienie pożarów według przyczyny ich powstania w podziale a powiaty, gminy. 22. Tabela 13b. Zestawienie pożarów według przyczyny ich powstania w podziale a powiaty, gminy. 15-06-30 13:30 240.56KB pobierz plik: 22. Tabela 13b. Zestawienie pożarów według przyczyny ich powstania w podziale a powiaty, gminy.
23. Tabela 14a. Zestawienie miejscowych zagrożeń według przyczyny ich powstania w podziale na województwa. 23. Tabela 14a. Zestawienie miejscowych zagrożeń według przyczyny ich powstania w podziale na województwa. 15-06-30 13:30 35.14KB pobierz plik: 23. Tabela 14a. Zestawienie miejscowych zagrożeń według przyczyny ich powstania w podziale na województwa.
24. Tabela 14b. Zestawienie miejscowych zagrożeń według przyczyny ich powstania w podziale na powiaty, gminy. 24. Tabela 14b. Zestawienie miejscowych zagrożeń według przyczyny ich powstania w podziale na powiaty, gminy. 15-06-30 13:31 255.13KB pobierz plik: 24. Tabela 14b. Zestawienie miejscowych zagrożeń według przyczyny ich powstania w podziale na powiaty, gminy.
25. Tabela 15a. Zestawienie pożarów według rodzaju prowadzonych działań w podziale na województwa. 25. Tabela 15a. Zestawienie pożarów według rodzaju prowadzonych działań w podziale na województwa. 15-06-30 13:31 39.57KB pobierz plik: 25. Tabela 15a. Zestawienie pożarów według rodzaju prowadzonych działań w podziale na województwa.
26. Tabela 15b. Zestawienie pożarów według rodzaju prowadzonych działań w podziale na powiaty, gminy. 26. Tabela 15b. Zestawienie pożarów według rodzaju prowadzonych działań w podziale na powiaty, gminy. 15-06-30 13:31 432.54KB pobierz plik: 26. Tabela 15b. Zestawienie pożarów według rodzaju prowadzonych działań w podziale na powiaty, gminy.
27. Tabela 16a. Zestawienie miejscowych zagrożeń według rodzaju prowadzonych działań w podziale na województwa. 27. Tabela 16a. Zestawienie miejscowych zagrożeń według rodzaju prowadzonych działań w podziale na województwa. 15-06-30 13:31 40.92KB pobierz plik: 27. Tabela 16a. Zestawienie miejscowych zagrożeń według rodzaju prowadzonych działań w podziale na województwa.
28. Tabela 16b. Zestawienie miejscowych zagrożeń według rodzaju prowadzonych działań w podziale na powiaty, gminy. 28. Tabela 16b. Zestawienie miejscowych zagrożeń według rodzaju prowadzonych działań w podziale na powiaty, gminy. 15-07-01 08:39 525.7KB pobierz plik: 28. Tabela 16b. Zestawienie miejscowych zagrożeń według rodzaju prowadzonych działań w podziale na powiaty, gminy.
30. Tabela 18a. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według miejsca prowadzenia działań w podziale na województwa. 30. Tabela 18a. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według miejsca prowadzenia działań w podziale na województwa. 15-07-01 08:40 32.34KB pobierz plik: 30. Tabela 18a. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według miejsca prowadzenia działań w podziale na województwa.
31. Tabela 18b. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według miejsca prowadzenia działań w podziale na powiaty, gminy. 31. Tabela 18b. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według miejsca prowadzenia działań w podziale na powiaty, gminy. 15-07-01 08:40 216.44KB pobierz plik: 31. Tabela 18b. Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według miejsca prowadzenia działań w podziale na powiaty, gminy.
33. Tabela 20. Zestawienie miejscowych zagrożeń według obiektów, w których powstały, w podziale na przyczyny ich powstania. 33. Tabela 20. Zestawienie miejscowych zagrożeń według obiektów, w których powstały, w podziale na przyczyny ich powstania. 15-07-01 08:40 34.66KB pobierz plik: 33. Tabela 20. Zestawienie miejscowych zagrożeń według obiektów, w których powstały, w podziale na przyczyny ich powstania.
34. Tabela 21a. Zestawienie jednostek współdziałających w działaniach ratowniczych w podziale na województwa. 34. Tabela 21a. Zestawienie jednostek współdziałających w działaniach ratowniczych w podziale na województwa. 15-07-01 08:40 31.59KB pobierz plik: 34. Tabela 21a. Zestawienie jednostek współdziałających w działaniach ratowniczych w podziale na województwa.
35. Tabela 21b. Zestawienie jednostek współdziałających w działaniach ratowniczych w podziale na powiaty, gminy. 35. Tabela 21b. Zestawienie jednostek współdziałających w działaniach ratowniczych w podziale na powiaty, gminy. 15-07-01 08:40 189.61KB pobierz plik: 35. Tabela 21b. Zestawienie jednostek współdziałających w działaniach ratowniczych w podziale na powiaty, gminy.
36. Tabela 22. Zestawienie jednostek współdziałających w działaniach ratowniczych w podziale według rodzaju i wielkości zdarzenia. 36. Tabela 22. Zestawienie jednostek współdziałających w działaniach ratowniczych w podziale według rodzaju i wielkości zdarzenia. 15-07-01 08:41 32.39KB pobierz plik: 36. Tabela 22. Zestawienie jednostek współdziałających w działaniach ratowniczych w podziale według rodzaju i wielkości zdarzenia.
37. Tabela 23a. Zestawienie zużycia środków gaśniczych i zaopatrzenie wodne w podziale na województwa. 37. Tabela 23a. Zestawienie zużycia środków gaśniczych i zaopatrzenie wodne w podziale na województwa. 15-07-01 08:41 32.31KB pobierz plik: 37. Tabela 23a. Zestawienie zużycia środków gaśniczych i zaopatrzenie wodne w podziale na województwa.
38. Tabela 23b. Zestawienie zużycia środków gaśniczych i zaopatrzenie wodne w podziale na powiaty, gminy. 38. Tabela 23b. Zestawienie zużycia środków gaśniczych i zaopatrzenie wodne w podziale na powiaty, gminy. 15-07-01 08:41 216.63KB pobierz plik: 38. Tabela 23b. Zestawienie zużycia środków gaśniczych i zaopatrzenie wodne w podziale na powiaty, gminy.
39. Tabela 24. Zestawienie zużycia środków gaśniczych i zaopatrzenie wodne w podziale według rodzaju i wielkości zdarzenia. 39. Tabela 24. Zestawienie zużycia środków gaśniczych i zaopatrzenie wodne w podziale według rodzaju i wielkości zdarzenia. 15-07-01 08:41 33.22KB pobierz plik: 39. Tabela 24. Zestawienie zużycia środków gaśniczych i zaopatrzenie wodne w podziale według rodzaju i wielkości zdarzenia.
40. Tabela 25a. Zestawienie danych o obiektach w podziale na województwa. 40. Tabela 25a. Zestawienie danych o obiektach w podziale na województwa. 15-07-01 08:41 24.62KB pobierz plik: 40. Tabela 25a. Zestawienie danych o obiektach w podziale na województwa.
41. Tabela 25b. Zestawienie danych o obiektach w podziale na powiaty, gminy. 41. Tabela 25b. Zestawienie danych o obiektach w podziale na powiaty, gminy. 15-07-01 08:41 149.7KB pobierz plik: 41. Tabela 25b. Zestawienie danych o obiektach w podziale na powiaty, gminy.
42. Tabela 26. Zestawienie danych o obiektach w podziale według rodzaju i wielkości zdarzenia. 42. Tabela 26. Zestawienie danych o obiektach w podziale według rodzaju i wielkości zdarzenia. 15-07-01 08:42 32.23KB pobierz plik: 42. Tabela 26. Zestawienie danych o obiektach w podziale według rodzaju i wielkości zdarzenia.
44. Tabela 27b. Zestawienie rodzaju miejscowych zagrożeń w podziale na powiaty, gminy. 44. Tabela 27b. Zestawienie rodzaju miejscowych zagrożeń w podziale na powiaty, gminy. 15-07-01 08:42 181.43KB pobierz plik: 44. Tabela 27b. Zestawienie rodzaju miejscowych zagrożeń w podziale na powiaty, gminy.
45. Tabela 28. Zestawienie rodzaju miejscowych zagrożeń w podziale według wielkości zdarzenia. 45. Tabela 28. Zestawienie rodzaju miejscowych zagrożeń w podziale według wielkości zdarzenia. 15-07-01 08:42 31.65KB pobierz plik: 45. Tabela 28. Zestawienie rodzaju miejscowych zagrożeń w podziale według wielkości zdarzenia.
46. Tabela 29a. Zestawienie rodzaju pożarów lasu w podziale na województwa. 46. Tabela 29a. Zestawienie rodzaju pożarów lasu w podziale na województwa. 15-07-01 08:42 28.91KB pobierz plik: 46. Tabela 29a. Zestawienie rodzaju pożarów lasu w podziale na województwa.
47. Tabela 29b. Zestawienie rodzaju pożarów lasu w podziale na powiaty, gminy. 47. Tabela 29b. Zestawienie rodzaju pożarów lasu w podziale na powiaty, gminy. 15-07-01 08:42 107.39KB pobierz plik: 47. Tabela 29b. Zestawienie rodzaju pożarów lasu w podziale na powiaty, gminy.
48. Tabela 30. Zestawienie rodzaju pożarów lasu w podziale według ich wielkości. 48. Tabela 30. Zestawienie rodzaju pożarów lasu w podziale według ich wielkości. 15-07-01 08:43 29.02KB pobierz plik: 48. Tabela 30. Zestawienie rodzaju pożarów lasu w podziale według ich wielkości.
49. Tabela 31. Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń, w których stwierdzano obecność związków chemicznych, w podziale według numerów ONZ substancji. 49. Tabela 31. Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń, w których stwierdzano obecność związków chemicznych, w podziale według numerów ONZ substancji. 15-07-01 08:43 34.41KB pobierz plik: 49. Tabela 31. Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń, w których stwierdzano obecność związków chemicznych, w podziale według numerów ONZ substancji.
50. Tabela 32a. Zestawienie ilości osób, którym udzielano pomocy w czasie działań ratowniczych, w podziale według rodzaju zdarzenia i województw. 50. Tabela 32a. Zestawienie ilości osób, którym udzielano pomocy w czasie działań ratowniczych, w podziale według rodzaju zdarzenia i województw. 15-07-01 08:43 22.96KB pobierz plik: 50. Tabela 32a. Zestawienie ilości osób, którym udzielano pomocy w czasie działań ratowniczych, w podziale według rodzaju zdarzenia i województw.
51. Tabela 32b. Zestawienie ilości osób, którym udzielano pomocy w czasie działań ratowniczych, w podziale według rodzaju zdarzenia i powiatów, gmin. 51. Tabela 32b. Zestawienie ilości osób, którym udzielano pomocy w czasie działań ratowniczych, w podziale według rodzaju zdarzenia i powiatów, gmin. 15-07-01 08:43 138.6KB pobierz plik: 51. Tabela 32b. Zestawienie ilości osób, którym udzielano pomocy w czasie działań ratowniczych, w podziale według rodzaju zdarzenia i powiatów, gmin.
52. Tabela 33a. Zestawienie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych spoza właściwego terenu gminy i powiatu według województw i rodzaju zdarzenia. 52. Tabela 33a. Zestawienie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych spoza właściwego terenu gminy i powiatu według województw i rodzaju zdarzenia. 15-07-01 08:43 30.55KB pobierz plik: 52. Tabela 33a. Zestawienie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych spoza właściwego terenu gminy i powiatu według województw i rodzaju zdarzenia.
53. Tabela 33b. Zestawienie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych spoza właściwego terenu gminy i powiatu według powiatów, gmin i rodzaju zdarzenia. 53. Tabela 33b. Zestawienie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych spoza właściwego terenu gminy i powiatu według powiatów, gmin i rodzaju zdarzenia. 15-07-01 08:44 138.6KB pobierz plik: 53. Tabela 33b. Zestawienie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych spoza właściwego terenu gminy i powiatu według powiatów, gmin i rodzaju zdarzenia.
Kategoria: Tabele dodatkowe [ 3 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
54. Tabela 34a. Zauważenie i powiadomienie o zdarzeniach w rozbiciu na województwa. 54. Tabela 34a. Zauważenie i powiadomienie o zdarzeniach w rozbiciu na województwa. 15-07-17 09:41 30.65KB pobierz plik: 54. Tabela 34a. Zauważenie i powiadomienie o zdarzeniach w rozbiciu na województwa.
55. Tabela 34b. Zauważenie i powiadomienie o zdarzeniach w rozbiciu na powiaty, gminy. 55. Tabela 34b. Zauważenie i powiadomienie o zdarzeniach w rozbiciu na powiaty, gminy. 15-07-01 08:45 159.34KB pobierz plik: 55. Tabela 34b. Zauważenie i powiadomienie o zdarzeniach w rozbiciu na powiaty, gminy.
56. Tabela 35. Zauważenie i powiadomienie o zdarzeniach w rozbiciu wg wielkości. 56. Tabela 35. Zauważenie i powiadomienie o zdarzeniach w rozbiciu wg wielkości. 15-07-17 09:41 31.92KB pobierz plik: 56. Tabela 35. Zauważenie i powiadomienie o zdarzeniach w rozbiciu wg wielkości.
Kategoria: Informacje o działaniach Straży Pożarnej [ 7 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
1. Ilość zdarzeń w poszczególnych województwach za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 1. Ilość zdarzeń w poszczególnych województwach za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 15-07-01 08:45 31.93KB pobierz plik: 1. Ilość zdarzeń w poszczególnych województwach za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
2. Ilość osób poszkodowanych za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 2. Ilość osób poszkodowanych za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 15-07-01 08:45 28.11KB pobierz plik: 2. Ilość osób poszkodowanych za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
3. Ilość zdarzeń wg rodzaju obiektów - pożary za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 3. Ilość zdarzeń wg rodzaju obiektów - pożary za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 15-07-01 08:45 28.95KB pobierz plik: 3. Ilość zdarzeń wg rodzaju obiektów - pożary za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
4. Ilość zdarzeń wg rodzaju obiektów - miejscowe zagrożenia za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 4. Ilość zdarzeń wg rodzaju obiektów - miejscowe zagrożenia za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 15-07-01 08:45 29.61KB pobierz plik: 4. Ilość zdarzeń wg rodzaju obiektów - miejscowe zagrożenia za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
5. Ilość zdarzeń wg rodzaju obiektów - miejscowe zagrożenia - wg rodzaju przyczyny za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 5. Ilość zdarzeń wg rodzaju obiektów - miejscowe zagrożenia - wg rodzaju przyczyny za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 15-07-01 08:45 30.66KB pobierz plik: 5. Ilość zdarzeń wg rodzaju obiektów - miejscowe zagrożenia - wg rodzaju przyczyny za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
6. Czas trwania akcji od powiadomienia do powrotu jednostek za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 6. Czas trwania akcji od powiadomienia do powrotu jednostek za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 15-07-01 08:46 23.42KB pobierz plik: 6. Czas trwania akcji od powiadomienia do powrotu jednostek za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
7. Czas trwania akcji ratowniczych, uratowane mienie i straty w mieniu za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 7. Czas trwania akcji ratowniczych, uratowane mienie i straty w mieniu za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 15-07-01 08:46 23.47KB pobierz plik: 7. Czas trwania akcji ratowniczych, uratowane mienie i straty w mieniu za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.