do góry

2011

Materiał statystyczny opracowywany zgodnie z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym Systemie Wspomagania Decyzji – ST". "Zasady" opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239).

W przypadku upubliczniania statystyk prosimy o adnotację: "Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu]".

Kategoria: Wykaz zestawień statystycznych [ 34 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 12:49 54.53KB pobierz plik: 1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące. 2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące. 15-07-14 12:52 55.49KB pobierz plik: 2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące.
3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 12:52 73.43KB pobierz plik: 3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 12:52 75.06KB pobierz plik: 4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-14 12:52 73.79KB pobierz plik: 5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-14 12:53 59.84KB pobierz plik: 6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 12:53 66.29KB pobierz plik: 7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 12:53 59.15KB pobierz plik: 8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-14 12:53 57.74KB pobierz plik: 9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 12:54 52.54KB pobierz plik: 10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 12:54 52.07KB pobierz plik: 11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
12a. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego - korekta sierpień 2013. 12a. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego - korekta sierpień 2013. 15-07-14 12:56 16.94KB pobierz plik: 12a. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego - korekta sierpień 2013.
13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-14 12:56 58.84KB pobierz plik: 13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 12:57 59.4KB pobierz plik: 14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 12:57 66.94KB pobierz plik: 15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 12:57 70.52KB pobierz plik: 16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu. 17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu. 15-07-14 12:57 62.02KB pobierz plik: 17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu.
18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 12:57 55.14KB pobierz plik: 18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu. 19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu. 15-07-14 12:58 59.71KB pobierz plik: 19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu.
20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu. 20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu. 15-07-14 12:58 59.34KB pobierz plik: 20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu.
21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 12:58 51.3KB pobierz plik: 21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
22. Liczba pojazdów/statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 22. Liczba pojazdów/statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-14 12:59 53.54KB pobierz plik: 22. Liczba pojazdów/statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 12:59 55.54KB pobierz plik: 23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodnego w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodnego w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-14 12:59 12.73KB pobierz plik: 24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodnego w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
25. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 25. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 12:59 56.74KB pobierz plik: 25. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
26. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 26. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-14 13:00 57.24KB pobierz plik: 26. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 13:00 56.6KB pobierz plik: 27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia. 28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia. 15-07-14 13:00 28.5KB pobierz plik: 28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia.
29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 13:01 11.05KB pobierz plik: 29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia. 30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia. 15-07-14 13:01 9.81KB pobierz plik: 30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia.
31. Rodzaj i wielkość zdarzenia , w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych. 31. Rodzaj i wielkość zdarzenia , w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych. 15-07-14 13:01 51.5KB pobierz plik: 31. Rodzaj i wielkość zdarzenia , w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych.
32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 13:02 52.76KB pobierz plik: 32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 13:02 52.66KB pobierz plik: 33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-14 12:56 16.94KB pobierz plik: 12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
Kategoria: Tabele dodatkowe [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
A) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. A) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-14 13:10 54.15KB pobierz plik: A) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
B) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. B) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-14 13:11 55.71KB pobierz plik: B) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
Kategoria: Informacje o działaniach Straży Pożarnej [ 6 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
C1) Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. C1) Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:12 50.75KB pobierz plik: C1) Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
C3a) Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. C3a) Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. 15-07-01 09:12 45.93KB pobierz plik: C3a) Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu.
C3b) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. C3b) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. 15-07-01 09:13 47.24KB pobierz plik: C3b) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu.
C3c) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia. C3c) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia. 15-07-01 09:13 50KB pobierz plik: C3c) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia.
C4) Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. C4) Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. 15-07-01 09:13 48KB pobierz plik: C4) Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.
C5) Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. C5) Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. 15-07-01 09:13 48.64KB pobierz plik: C5) Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.