do góry

2012

Materiał statystyczny opracowywany zgodnie z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym Systemie Wspomagania Decyzji – ST". "Zasady" opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239).

W przypadku upubliczniania statystyk prosimy o adnotację:  "Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu]".

Kategoria: Wykaz zestawień statystycznych [ 35 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:15 16.81KB pobierz plik: 1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostki organizacyjne PSP. 1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostki organizacyjne PSP. 15-07-01 09:16 16.66KB pobierz plik: 1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostki organizacyjne PSP.
2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące. 2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące. 15-07-01 09:16 12.14KB pobierz plik: 2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące.
3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:16 23.55KB pobierz plik: 3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:17 23.78KB pobierz plik: 4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:17 21.04KB pobierz plik: 5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:18 19.6KB pobierz plik: 6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:18 18.2KB pobierz plik: 7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:18 20.09KB pobierz plik: 8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:18 18.27KB pobierz plik: 9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:18 12.41KB pobierz plik: 10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:19 12.75KB pobierz plik: 11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:19 16.55KB pobierz plik: 12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
12a. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego - korekta sierpień 2013. 12a. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego - korekta sierpień 2013. 15-07-01 09:19 17.06KB pobierz plik: 12a. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego - korekta sierpień 2013.
13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:20 19.13KB pobierz plik: 13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu jednostkę podziału administracyjnego. 14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:20 15.65KB pobierz plik: 14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu jednostkę podziału administracyjnego.
16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:22 23.86KB pobierz plik: 16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu. 17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu. 15-07-01 09:22 25.21KB pobierz plik: 17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu.
18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:22 17.84KB pobierz plik: 18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu. 19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu. 15-07-01 09:22 16.91KB pobierz plik: 19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu.
20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu 20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu 15-07-01 09:23 17.11KB pobierz plik: 20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu
21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:23 15.64KB pobierz plik: 21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
22. Liczba pojazdów/statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 22. Liczba pojazdów/statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:23 15.25KB pobierz plik: 22. Liczba pojazdów/statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:23 18.04KB pobierz plik: 23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodnego w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodnego w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:23 16.65KB pobierz plik: 24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodnego w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
25. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 25. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:23 17.2KB pobierz plik: 25. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
26. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 26. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:23 16.56KB pobierz plik: 26. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:24 16.27KB pobierz plik: 27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia. 28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:24 14.55KB pobierz plik: 28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia.
29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:24 14.51KB pobierz plik: 29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia. 30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:24 9.64KB pobierz plik: 30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia.
31. Rodzaj i wielkość zdarzenia , w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych. 31. Rodzaj i wielkość zdarzenia , w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych. 15-07-01 09:24 22.95KB pobierz plik: 31. Rodzaj i wielkość zdarzenia , w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych.
32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:25 12.06KB pobierz plik: 32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 16-07-27 13:43 11.68KB pobierz plik: 33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 16-06-06 08:12 23.3KB pobierz plik: 15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
Kategoria: Tabele dodatkowe [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
A) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. A) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:25 12.42KB pobierz plik: A) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
B) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. B) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:26 11.67KB pobierz plik: B) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
Kategoria: Informacje o działaniach Straży Pożarnej [ 7 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
C1) Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. C1) Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:26 11.88KB pobierz plik: C1) Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
C2) Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. C2) Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. 15-07-01 09:26 9.78KB pobierz plik: C2) Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.
C3a) Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. C3a) Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. 15-07-01 09:26 9.74KB pobierz plik: C3a) Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu.
C3b) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. C3b) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. 15-07-01 09:26 9.76KB pobierz plik: C3b) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu.
C3c) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia. C3c) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia. 15-07-01 09:26 10.25KB pobierz plik: C3c) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia.
C4) Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. C4) Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. 15-07-01 09:27 10.73KB pobierz plik: C4) Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.
C5) Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. C5) Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. 15-07-01 09:27 10.03KB pobierz plik: C5) Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.