do góry

2013

Materiał statystyczny opracowywany zgodnie z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym Systemie Wspomagania Decyzji – ST". "Zasady" opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239).

W przypadku upubliczniania statystyk prosimy o adnotację: "Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu]".

Kategoria: Wykaz zestawień statystycznych [ 60 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:34 15.25KB pobierz plik: 1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
1.1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat. 1.1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat. 15-07-01 09:34 54.64KB pobierz plik: 1.1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat.
1.2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 1.2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 15-07-01 09:35 299.25KB pobierz plik: 1.2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.
1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostki organizacyjne PSP. 1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostki organizacyjne PSP. 15-07-01 09:35 15.3KB pobierz plik: 1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostki organizacyjne PSP.
2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące. 2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące. 15-07-01 09:35 11.45KB pobierz plik: 2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące.
2.1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa. 2.1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa. 15-07-14 09:48 104.34KB pobierz plik: 2.1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa.
2.2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa, powiaty. 2.2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa, powiaty. 15-07-14 09:49 478.24KB pobierz plik: 2.2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa, powiaty.
2.3. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa, powiaty, gminy. 2.3. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa, powiaty, gminy. 15-07-14 09:49 2.25MB pobierz plik: 2.3. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa, powiaty, gminy.
3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:36 22.05KB pobierz plik: 3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
3.1. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat. 3.1. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat. 15-07-01 09:36 183.17KB pobierz plik: 3.1. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.
3.2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 3.2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 15-07-01 09:36 1.07MB pobierz plik: 3.2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.
4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:37 26.21KB pobierz plik: 4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
4.1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat. 4.1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat. 15-07-01 09:37 183.08KB pobierz plik: 4.1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.
4.2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 4.2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 15-07-01 09:37 1.12MB pobierz plik: 4.2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.
5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:38 19.82KB pobierz plik: 5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:38 18.13KB pobierz plik: 6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:38 16.4KB pobierz plik: 7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
7.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 7.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:38 15.27KB pobierz plik: 7.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
7.1.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na województwo, powiat. 7.1.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na województwo, powiat. 15-07-01 09:38 113.11KB pobierz plik: 7.1.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na województwo, powiat.
7.2.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 7.2.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 15-07-01 09:38 693.25KB pobierz plik: 7.2.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.
7.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 7.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:39 15.62KB pobierz plik: 7.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
7.1.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat. 7.1.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat. 15-07-01 09:39 118.63KB pobierz plik: 7.1.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.
7.2.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 7.2.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 15-07-01 09:39 733.01KB pobierz plik: 7.2.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.
8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:41 14.66KB pobierz plik: 8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
8.1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat. 8.1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat. 15-07-01 09:41 98.84KB pobierz plik: 8.1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.
8.2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 8.2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 15-07-01 09:41 603.49KB pobierz plik: 8.2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.
9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:41 13.48KB pobierz plik: 9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:42 15.19KB pobierz plik: 10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
10.1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat. 10.1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat. 15-07-01 09:42 49.63KB pobierz plik: 10.1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.
10.2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 10.2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 15-07-01 09:44 279.63KB pobierz plik: 10.2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.
11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:44 15.4KB pobierz plik: 11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
11.1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat. 11.1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat. 15-07-01 09:44 60.41KB pobierz plik: 11.1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.
11.2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 11.2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 15-07-01 09:44 345.75KB pobierz plik: 11.2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.
12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:45 15.81KB pobierz plik: 12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu jednostkę podziału administracyjnego. 14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:45 14.71KB pobierz plik: 14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu jednostkę podziału administracyjnego.
15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:45 18.65KB pobierz plik: 15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:46 19.4KB pobierz plik: 16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu. 17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu. 15-07-01 09:46 19.82KB pobierz plik: 17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu.
18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:46 12.69KB pobierz plik: 18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu. 19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu. 15-07-01 09:47 16.24KB pobierz plik: 19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu.
20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu. 20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu. 15-07-01 09:47 12.96KB pobierz plik: 20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu.
21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:47 10.72KB pobierz plik: 21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
21.1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat. 21.1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat. 15-07-01 09:47 38.32KB pobierz plik: 21.1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.
21.2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 21.2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 15-07-01 09:47 204.83KB pobierz plik: 21.2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.
22. Liczba pojazdów/statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 22. Liczba pojazdów/statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:47 10.3KB pobierz plik: 22. Liczba pojazdów/statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:48 12.76KB pobierz plik: 23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodnego w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodnego w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:48 15.37KB pobierz plik: 24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodnego w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
25. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 25. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:48 12.28KB pobierz plik: 25. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
26. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 26. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:48 11.67KB pobierz plik: 26. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:48 11.11KB pobierz plik: 27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
27.1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat. 27.1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat. 15-07-01 09:48 48.6KB pobierz plik: 27.1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat.
27.2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 27.2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 15-07-01 09:49 272.87KB pobierz plik: 27.2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.
28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia. 28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:49 10.18KB pobierz plik: 28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia.
29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:49 9.97KB pobierz plik: 29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia. 30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:49 9.34KB pobierz plik: 30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia.
31. Rodzaj i wielkość zdarzenia , w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych. 31. Rodzaj i wielkość zdarzenia , w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych. 15-07-01 09:49 24.19KB pobierz plik: 31. Rodzaj i wielkość zdarzenia , w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych.
32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:50 11.05KB pobierz plik: 32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
32.1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat. 32.1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat. 15-07-01 09:50 41.73KB pobierz plik: 32.1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.
32.2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 32.2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 15-07-01 09:50 224.72KB pobierz plik: 32.2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.
33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:50 10.53KB pobierz plik: 33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
Kategoria: Tabele dodatkowe [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
A) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. A) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 09:52 11.2KB pobierz plik: A) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
B) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. B) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-01 09:52 10.59KB pobierz plik: B) Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
Kategoria: Informacje o działaniach Straży Pożarnej [ 7 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
C1) Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. C1) Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-08-14 15:59 10.79KB pobierz plik: C1) Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
C2) Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. C2) Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. 15-07-01 09:52 9.4KB pobierz plik: C2) Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.
C3a) Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. C3a) Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. 15-08-14 15:59 9.58KB pobierz plik: C3a) Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu.
C3b) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. C3b) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. 15-07-01 09:53 9.36KB pobierz plik: C3b) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu.
C3c) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia. C3c) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia. 15-07-01 09:53 9.59KB pobierz plik: C3c) Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia.
C4) Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. C4) Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. 15-07-01 09:53 10.03KB pobierz plik: C4) Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.
C5) Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. C5) Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. 15-07-01 09:53 9.68KB pobierz plik: C5) Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.