do góry

2014

Materiał statystyczny opracowywany zgodnie z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym Systemie Wspomagania Decyzji – ST". "Zasady" opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239).

W przypadku upubliczniania statystyk prosimy o adnotację: "Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu]".

Kategoria: Wykaz zestawień statystycznych [ 59 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-13 13:35 15.21KB pobierz plik: 1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
1.2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 1.2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę. 15-07-13 13:36 292.37KB pobierz plik: 1.2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.
1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostki organizacyjne PSP. 1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostki organizacyjne PSP. 15-07-13 13:36 11.62KB pobierz plik: 1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na jednostki organizacyjne PSP.
2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące. 2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące. 15-07-13 13:33 10.87KB pobierz plik: 2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące.
2.1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa 2.1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa 15-07-13 14:48 104.85KB pobierz plik: 2.1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa
2.2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa, powiaty 2.2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa, powiaty 15-07-13 14:48 482.73KB pobierz plik: 2.2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa, powiaty
2.3. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa, powiaty, gminy 2.3. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa, powiaty, gminy 15-07-13 14:49 2.28MB pobierz plik: 2.3. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące, województwa, powiaty, gminy
3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 14:49 21.34KB pobierz plik: 3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
3.2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 3.2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 15-07-13 14:49 1.08MB pobierz plik: 3.2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę
4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 14:49 21.51KB pobierz plik: 4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
4.1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat. 4.1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat. 15-07-13 14:50 182.55KB pobierz plik: 4.1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.
4.2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 4.2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 15-07-13 14:50 1.12MB pobierz plik: 4.2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę
5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia 5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia 15-07-13 14:50 19.16KB pobierz plik: 5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia
6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia 6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia 15-07-13 14:51 14.11KB pobierz plik: 6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia
7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 14:51 15.97KB pobierz plik: 7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
7.1.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na województwo, powiat 7.1.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na województwo, powiat 15-07-13 14:51 113.96KB pobierz plik: 7.1.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na województwo, powiat
7.1.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat 7.1.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat 15-07-13 14:52 118.08KB pobierz plik: 7.1.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat
7.2.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 7.2.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 15-07-13 14:52 708.71KB pobierz plik: 7.2.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę
7.2.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 7.2.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 15-07-13 14:53 737.15KB pobierz plik: 7.2.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę
7.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 7.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 14:53 15.37KB pobierz plik: 7.a. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
7.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 7.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 14:53 15.61KB pobierz plik: 7.b. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 14:54 14.67KB pobierz plik: 8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
8.1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat 8.1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat 15-07-13 14:54 99.36KB pobierz plik: 8.1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat
8.2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 8.2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 15-07-13 14:54 606.16KB pobierz plik: 8.2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę
9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia 9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia 15-07-13 14:55 13.42KB pobierz plik: 9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia
10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 14:55 11.46KB pobierz plik: 10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
10.1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat 10.1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat 15-07-13 14:55 11.46KB pobierz plik: 10.1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat
10.2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 10.2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 15-07-13 14:56 281.82KB pobierz plik: 10.2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę
11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 14:56 11.6KB pobierz plik: 11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
11.1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat 11.1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat 15-07-13 14:56 60.25KB pobierz plik: 11.1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat
11.2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 11.2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 15-07-13 14:57 347.18KB pobierz plik: 11.2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę
12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 14:57 15.48KB pobierz plik: 12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 14:57 13.59KB pobierz plik: 13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu jednostkę podziału administracyjnego 14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 14:57 13.93KB pobierz plik: 14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu jednostkę podziału administracyjnego
15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 14:57 18.01KB pobierz plik: 15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 14:58 18.39KB pobierz plik: 16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu 17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu 15-07-13 14:58 19.04KB pobierz plik: 17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu
18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 14:58 12.26KB pobierz plik: 18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu 19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu 15-07-13 14:58 11.99KB pobierz plik: 19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu
20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu 20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu 15-07-13 14:58 12.14KB pobierz plik: 20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu
21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 14:59 10.39KB pobierz plik: 21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
21.1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat 21.1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat 15-07-13 14:59 38.5KB pobierz plik: 21.1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat
21.2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 21.2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 15-07-13 14:59 204.05KB pobierz plik: 21.2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę
22. Liczba pojazdów statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia 22. Liczba pojazdów statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia 15-07-13 14:59 9.96KB pobierz plik: 22. Liczba pojazdów statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia
23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 15:00 12.35KB pobierz plik: 23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodnego w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia 24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodnego w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia 15-07-13 15:00 11.46KB pobierz plik: 24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodnego w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia
25. Dane o budynkach pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 25. Dane o budynkach pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 15:00 11.83KB pobierz plik: 25. Dane o budynkach pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
26. Dane o budynkach pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia 26. Dane o budynkach pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia 15-07-13 15:01 11.31KB pobierz plik: 26. Dane o budynkach pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia
27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 15:01 11.05KB pobierz plik: 27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
27.1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat 27.1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat 15-07-13 15:02 48.24KB pobierz plik: 27.1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat
27.2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 27.2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 15-07-13 15:02 270.96KB pobierz plik: 27.2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę
28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia 28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia 15-07-13 15:02 9.7KB pobierz plik: 28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia
29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 15:03 9.79KB pobierz plik: 29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia 30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia 15-07-13 15:03 9.01KB pobierz plik: 30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia
31. Rodzaj i wielkość zdarzenia , w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych 31. Rodzaj i wielkość zdarzenia , w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych 15-07-13 15:03 21.94KB pobierz plik: 31. Rodzaj i wielkość zdarzenia , w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych
32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 15:03 10.68KB pobierz plik: 32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
32.1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat 32.1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat 15-07-13 15:04 42.28KB pobierz plik: 32.1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat
32.2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 32.2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę 15-07-13 15:04 221.89KB pobierz plik: 32.2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę
33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego 15-07-13 15:04 10.55KB pobierz plik: 33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego
Kategoria: Tabele dodatkowe [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
A.Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. A.Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 10:22 10.75KB pobierz plik: A.Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
B.Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. B.Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia. 15-07-01 10:22 10.24KB pobierz plik: B.Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.
Kategoria: Informacje o działaniach Straży Pożarnej [ 7 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
C1.Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. C1.Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. 15-07-01 10:22 10.55KB pobierz plik: C1.Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.
C2.Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. C2.Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. 15-07-01 10:23 9.12KB pobierz plik: C2.Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.
C3.Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. C3.Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. 15-07-01 10:23 8.97KB pobierz plik: C3.Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu.
C4.Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. C4.Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu. 15-07-01 10:23 9.06KB pobierz plik: C4.Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu.
C5.Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia. C5.Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia. 15-07-01 10:23 9.38KB pobierz plik: C5.Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia.
C6.Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. C6.Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. 15-07-01 10:24 9.62KB pobierz plik: C6.Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.
C7.Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. C7.Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia. 15-07-01 10:24 9.3KB pobierz plik: C7.Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.