do góry

2015

Materiał statystyczny opracowywany zgodnie z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji PSP". "Zasady" opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239).

W przypadku upubliczniania statystyk prosimy o adnotację:
„Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu]".

Materiał Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

Kategoria: Wykaz zestawień statystycznych [ 76 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo.xlsx 1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 09:57 15.37KB pobierz plik: 1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo.xlsx
1_1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwa, powiaty.xlsx 1_1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwa, powiaty.xlsx 16-03-01 09:58 55.64KB pobierz plik: 1_1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwa, powiaty.xlsx
1_2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 1_2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 09:58 323.74KB pobierz plik: 1_2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie PSP.xlsx 1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie PSP.xlsx 16-03-01 09:59 15.33KB pobierz plik: 1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie PSP.xlsx
1a_1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie, powiatowe PSP.xlsx 1a_1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie, powiatowe PSP.xlsx 16-03-01 09:59 48.68KB pobierz plik: 1a_1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie, powiatowe PSP.xlsx
1a_2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie, powiatowe, jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP.xlsx 1a_2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie, powiatowe, jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP.xlsx 16-03-01 10:00 99.26KB pobierz plik: 1a_2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie, powiatowe, jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP.xlsx
2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące.xlsx 2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące.xlsx 16-03-01 10:01 14.99KB pobierz plik: 2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące.xlsx
3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx 3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 10:01 25.81KB pobierz plik: 3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx
3_1. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 3_1. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 10:03 187.28KB pobierz plik: 3_1. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
3_2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 3_2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 10:04 1.1MB pobierz plik: 3_2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx 4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 10:04 25.34KB pobierz plik: 4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx
4_1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 4_1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 10:04 185.53KB pobierz plik: 4_1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
4_2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 4_2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 10:05 1.12MB pobierz plik: 4_2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 16-03-01 10:05 19.54KB pobierz plik: 5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 16-03-01 10:06 14.07KB pobierz plik: 6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo.xlsx 7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 10:06 19.68KB pobierz plik: 7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo.xlsx
7_1. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 7_1. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 10:06 122.36KB pobierz plik: 7_1. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
7_2. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 7_2. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 10:07 753.44KB pobierz plik: 7_2. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 10:11 18.32KB pobierz plik: 8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx
8_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 8_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 10:11 100.02KB pobierz plik: 8_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
8_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 8_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 10:12 607.89KB pobierz plik: 8_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 16-03-01 10:12 13.2KB pobierz plik: 9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx 10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 10:13 11.44KB pobierz plik: 10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx
10_1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 10_1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 10:13 49.72KB pobierz plik: 10_1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
10_2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 10_2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 10:14 2.99MB pobierz plik: 10_2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 10:15 15.46KB pobierz plik: 11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx
11_1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 11_1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 10:16 60.24KB pobierz plik: 11_1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
11_2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 11_2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 10:18 347.19KB pobierz plik: 11_2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 10:18 15.64KB pobierz plik: 12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx
12_1. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 12_1. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 10:19 122.28KB pobierz plik: 12_1. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
12_2. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 12_2. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 10:19 709.48KB pobierz plik: 12_2. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo.xlsx 13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 10:20 13.88KB pobierz plik: 13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo.xlsx
13_1. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 13_1. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 10:20 85.04KB pobierz plik: 13_1. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
13_2. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 13_2. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 10:21 504.99KB pobierz plik: 13_2. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx 14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 10:21 14.64KB pobierz plik: 14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx
14_1. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 14_1. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 10:21 93.82KB pobierz plik: 14_1. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
14_2. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 14_2. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 10:22 523KB pobierz plik: 14_2. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo.xlsx 15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 10:22 18.58KB pobierz plik: 15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo.xlsx
15_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 15_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 10:23 150.26KB pobierz plik: 15_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
15_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 15_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 10:23 0.92MB pobierz plik: 15_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 10:23 22.72KB pobierz plik: 16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx
16_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 10:24 160.18KB pobierz plik: 16_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
16_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 10:24 0.96MB pobierz plik: 16_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu.xlsx 17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu.xlsx 16-03-01 10:24 19.52KB pobierz plik: 17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu.xlsx
18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 10:25 12.4KB pobierz plik: 18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx
18_1. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18_1. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 10:26 65.31KB pobierz plik: 18_1. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
18_2. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18_2. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 10:26 387.14KB pobierz plik: 18_2. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu..xlsx 19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu..xlsx 16-03-01 10:26 12.36KB pobierz plik: 19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu..xlsx
20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu.xlsx 20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu.xlsx 16-03-01 10:27 12.64KB pobierz plik: 20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu.xlsx
21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 10:27 10.75KB pobierz plik: 21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx
21_1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 21_1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 10:27 38.25KB pobierz plik: 21_1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
21_2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 21_2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 10:28 201.86KB pobierz plik: 21_2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
22. Liczba pojazdów_statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 22. Liczba pojazdów_statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 16-03-01 10:28 10.37KB pobierz plik: 22. Liczba pojazdów_statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo.xlsx 23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 10:29 12.54KB pobierz plik: 23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo.xlsx
23_1. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 23_1. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 14:02 71.16KB pobierz plik: 23_1. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
23_2. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 23_2. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 14:08 382.85KB pobierz plik: 23_2. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 16-03-01 14:08 11.62KB pobierz plik: 24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
25. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo.xlsx 25. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 14:09 12.15KB pobierz plik: 25. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo.xlsx
25_1. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 25_1. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 14:22 56.78KB pobierz plik: 25_1. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
25_2. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 25_2. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 14:22 325.05KB pobierz plik: 25_2. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
26. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 26. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 16-03-01 14:23 11.49KB pobierz plik: 26. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo.xlsx 27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 14:23 11.16KB pobierz plik: 27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo.xlsx
27_1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 27_1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 14:23 48.05KB pobierz plik: 27_1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
27_2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 27_2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 14:23 267.86KB pobierz plik: 27_2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx 28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx 16-03-01 14:24 10KB pobierz plik: 28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx
29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo.xlsx 29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 14:24 10.05KB pobierz plik: 29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo.xlsx
29_1. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 29_1. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 14:24 28.17KB pobierz plik: 29_1. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
29_2. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 29_2. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 14:25 141.72KB pobierz plik: 29_2. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx 30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx 16-03-01 14:25 9.35KB pobierz plik: 30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx
31. Rodzaj i wielkość zdarzenia, w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych.xlsx 31. Rodzaj i wielkość zdarzenia, w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych.xlsx 16-03-01 14:25 21.16KB pobierz plik: 31. Rodzaj i wielkość zdarzenia, w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych.xlsx
32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 14:26 10.89KB pobierz plik: 32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx
32_1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 32_1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 14:26 45.61KB pobierz plik: 32_1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
32_2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 32_2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 14:26 221.09KB pobierz plik: 32_2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 14:27 11.07KB pobierz plik: 33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx
33_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 33_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 14:27 37.27KB pobierz plik: 33_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
33_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 33_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 14:27 200.56KB pobierz plik: 33_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
Kategoria: Tabele dodatkowe [ 4 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
A. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo.xlsx A. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 09:51 11.07KB pobierz plik: A. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo.xlsx
A_1. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx A_1. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 09:51 45.39KB pobierz plik: A_1. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
A_2. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx A_2. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16-03-01 09:52 255.18KB pobierz plik: A_2. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
B. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx B. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 16-03-01 09:52 10.58KB pobierz plik: B. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
Kategoria: Informacje o działaniach Straży Pożarnej [ 8 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
C1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo.xlsx C1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo.xlsx 16-03-01 08:58 10.73KB pobierz plik: C1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo.xlsx
C1_1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx C1_1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16-03-01 08:58 38.01KB pobierz plik: C1_1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
C2. Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.xlsx C2. Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.xlsx 16-03-01 09:00 9.4KB pobierz plik: C2. Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.xlsx
C3a. Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu.xlsx C3a. Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu.xlsx 16-03-01 09:00 9.39KB pobierz plik: C3a. Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu.xlsx
C3b. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu.xlsx C3b. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu.xlsx 16-03-01 09:01 9.35KB pobierz plik: C3b. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu.xlsx
C3c. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia.xlsx C3c. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia.xlsx 16-03-01 09:05 9.84KB pobierz plik: C3c. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia.xlsx
C4. Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.xlsx C4. Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.xlsx 16-03-01 09:06 9.92KB pobierz plik: C4. Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.xlsx
C5. Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.xlsx C5. Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.xlsx 16-03-01 09:06 9.58KB pobierz plik: C5. Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.xlsx