do góry

2016

Materiał statystyczny opracowywany zgodnie z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji PSP". "Zasady" opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239).

W przypadku upubliczniania statystyk prosimy o adnotację:
„Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu]".

Materiał Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

Kategoria: Wykaz zestawień statystycznych [ 74 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo.xlsx 1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 12:13 16.64KB pobierz plik: 1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo.xlsx
1_1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwa, powiaty.xlsx 1_1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwa, powiaty.xlsx 17-01-27 12:13 56.37KB pobierz plik: 1_1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwa, powiaty.xlsx
1_2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 1_2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 12:14 322.78KB pobierz plik: 1_2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie PSP.xlsx 1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie PSP.xlsx 17-01-27 12:15 17.22KB pobierz plik: 1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie PSP.xlsx
2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące.xlsx 2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące.xlsx 17-01-27 12:24 16.14KB pobierz plik: 2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące.xlsx
 3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx  3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 12:24 25.49KB pobierz plik: 3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx
3_1. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 3_1. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 12:25 179.91KB pobierz plik: 3_1. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
3_2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 3_2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 12:26 1.09MB pobierz plik: 3_2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx 4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 12:27 25.69KB pobierz plik: 4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx
4_1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 4_1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 12:27 189.88KB pobierz plik: 4_1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
4_2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 4_2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 12:28 1.18MB pobierz plik: 4_2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 17-01-27 12:29 24.97KB pobierz plik: 5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 17-01-27 12:29 16.32KB pobierz plik: 6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo.xlsx 7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 12:30 17.65KB pobierz plik: 7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo.xlsx
7_1. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 7_1. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 12:51 130.21KB pobierz plik: 7_1. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
7_2. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 7_2. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 12:52 791.59KB pobierz plik: 7_2. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 12:53 16.44KB pobierz plik: 8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx
8_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 8_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 12:54 106.93KB pobierz plik: 8_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
8_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 8_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 12:54 603.46KB pobierz plik: 8_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 17-01-27 12:55 14.66KB pobierz plik: 9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx 10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 12:55 17.18KB pobierz plik: 10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx
10_1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 10_1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 12:56 55.16KB pobierz plik: 10_1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
10_2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 10_2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 12:57 308.37KB pobierz plik: 10_2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 14:30 12.55KB pobierz plik: 11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx
11_1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 11_1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 14:31 61.4KB pobierz plik: 11_1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
11_2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 11_2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 14:31 347.59KB pobierz plik: 11_2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 14:32 16.92KB pobierz plik: 12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx
12_1. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 12_1. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 14:33 122.28KB pobierz plik: 12_1. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
12_2. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 12_2. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 14:33 659.81KB pobierz plik: 12_2. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo.xlsx 13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 14:34 15.46KB pobierz plik: 13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo.xlsx
13_1. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 13_1. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 14:34 86.15KB pobierz plik: 13_1. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
13_2. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 13_2. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 14:35 505.68KB pobierz plik: 13_2. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx 14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 14:36 15.44KB pobierz plik: 14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx
14_1. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 14_1. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 14:37 90.97KB pobierz plik: 14_1. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
14_2. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 14_2. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 14:37 533.36KB pobierz plik: 14_2. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo.xlsx 15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 14:38 20.21KB pobierz plik: 15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo.xlsx
15_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 15_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 14:39 158.8KB pobierz plik: 15_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
15_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 15_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 14:39 0.92MB pobierz plik: 15_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 14:40 21.33KB pobierz plik: 16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx
16_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 14:41 167.16KB pobierz plik: 16_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
16_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 14:41 1.03MB pobierz plik: 16_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu.xlsx 17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu.xlsx 17-01-27 14:42 25.56KB pobierz plik: 17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu.xlsx
18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 14:42 13.5KB pobierz plik: 18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx
18_1. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18_1. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 14:45 67.42KB pobierz plik: 18_1. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
18_2. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18_2. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 14:44 386.79KB pobierz plik: 18_2. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu.xlsx 19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu.xlsx 17-01-27 14:46 17.75KB pobierz plik: 19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu.xlsx
20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu.xlsx 20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu.xlsx 17-01-27 14:47 13.51KB pobierz plik: 20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu.xlsx
21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 14:47 11.3KB pobierz plik: 21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx
21_1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 21_1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 14:48 44.27KB pobierz plik: 21_1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
21_2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 21_2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 14:49 200.9KB pobierz plik: 21_2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
22. Liczba pojazdów_statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 22. Liczba pojazdów_statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 17-01-27 14:49 10.79KB pobierz plik: 22. Liczba pojazdów_statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo.xlsx 23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 14:50 13.01KB pobierz plik: 23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo.xlsx
23_1. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 23_1. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 14:51 64.68KB pobierz plik: 23_1. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
23_2. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 23_2. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 14:52 392.34KB pobierz plik: 23_2. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 17-01-27 14:52 12.17KB pobierz plik: 24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
25. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo.xlsx 25. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 14:53 12.72KB pobierz plik: 25. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo.xlsx
25_1. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 25_1. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 14:54 56.88KB pobierz plik: 25_1. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
25_2. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 25_2. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 14:54 318.44KB pobierz plik: 25_2. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
26. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 26. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 17-01-27 14:55 12.06KB pobierz plik: 26. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo.xlsx 27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 14:56 12.88KB pobierz plik: 27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo.xlsx
27_1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 27_1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 14:56 49.6KB pobierz plik: 27_1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
27_2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 27_2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 14:57 266.71KB pobierz plik: 27_2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx 28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx 17-01-27 15:00 10.64KB pobierz plik: 28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx
29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo.xlsx 29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 14:58 10.68KB pobierz plik: 29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo.xlsx
29_1. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 29_1. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 14:59 28.5KB pobierz plik: 29_1. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
29_2. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 29_2. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 14:59 133.98KB pobierz plik: 29_2. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx 30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx 17-01-27 15:00 10.04KB pobierz plik: 30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx
31. Rodzaj i wielkość zdarzenia, w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych.xlsx 31. Rodzaj i wielkość zdarzenia, w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych.xlsx 17-01-27 15:01 28.45KB pobierz plik: 31. Rodzaj i wielkość zdarzenia, w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych.xlsx
32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 15:02 11.55KB pobierz plik: 32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx
32_1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 32_1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 15:02 41.61KB pobierz plik: 32_1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
32_2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 32_2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 15:03 226.94KB pobierz plik: 32_2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 15:04 11.27KB pobierz plik: 33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx
33_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 33_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 15:05 36.91KB pobierz plik: 33_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
33_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 33_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 15:05 196.78KB pobierz plik: 33_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
Kategoria: Tabele dodatkowe [ 4 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
A. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo.xlsx A. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo.xlsx 17-01-27 15:08 11.71KB pobierz plik: A. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo.xlsx
A_1. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx A_1. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 17-01-27 15:09 46.29KB pobierz plik: A_1. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
A_2. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx A_2. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 17-01-27 15:09 256.91KB pobierz plik: A_2. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
B. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx B. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 17-01-27 15:10 11.29KB pobierz plik: B. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
Kategoria: Informacje o działaniach Straży Pożarnej [ 8 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
C1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo C1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo 17-01-27 15:47 11.33KB pobierz plik: C1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo
C_1_1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo, powiat C_1_1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo, powiat 17-01-30 09:00 42.36KB pobierz plik: C_1_1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo, powiat
C2. Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia C2. Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia 17-01-30 09:00 10.1KB pobierz plik: C2. Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia
C3a. Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu C3a. Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu 17-01-30 09:01 10.09KB pobierz plik: C3a. Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu
C3b. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu C3b. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu 17-01-30 09:01 10.12KB pobierz plik: C3b. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu
C3c. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia. C3c. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia. 17-01-30 09:02 10.23KB pobierz plik: C3c. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia.
C4. Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia C4. Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia 17-01-30 09:02 10.55KB pobierz plik: C4. Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia
C5. Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia C5. Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia 17-01-30 09:03 14.35KB pobierz plik: C5. Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia