do góry

2017

Materiał statystyczny opracowywany zgodnie z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji PSP". "Zasady" opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239).

W przypadku upubliczniania statystyk prosimy o adnotację:
„Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu]".

Materiał Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

Kategoria: Informacje o działaniach Straży Pożarnej [ 74 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo.xlsx 1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 09:27 15.08KB pobierz plik: 1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo.xlsx
1_1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwa, powiaty.xlsx 1_1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwa, powiaty.xlsx 18-02-01 09:29 50.15KB pobierz plik: 1_1. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwa, powiaty.xlsx
1_2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 1_2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 09:29 278.47KB pobierz plik: 1_2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie PSP.xlsx 1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie PSP.xlsx 18-02-01 09:30 14.72KB pobierz plik: 1a. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na komendy wojewódzkie PSP.xlsx
2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące.xlsx 2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące.xlsx 18-02-01 09:31 14.32KB pobierz plik: 2. Zdarzenia wg rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące.xlsx
3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx 3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 09:32 24.42KB pobierz plik: 3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx
3_1. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 3_1. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 09:32 169.77KB pobierz plik: 3_1. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
3_2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 3_2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 09:33 1.03MB pobierz plik: 3_2. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx 4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 09:35 24.91KB pobierz plik: 4. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo.xlsx
4_1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 4_1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 09:35 179.37KB pobierz plik: 4_1. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
4_2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 4_2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 09:36 1.1MB pobierz plik: 4_2. Miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 18-02-01 09:36 23.17KB pobierz plik: 5. Pożary i miejscowe zagrożenia wg kodu obiektu w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 18-02-01 09:37 17.32KB pobierz plik: 6. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo.xlsx 7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 09:37 18.9KB pobierz plik: 7. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo.xlsx
7_1. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 7_1. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 09:38 118.79KB pobierz plik: 7_1. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
7_2. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 7_2. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 09:38 722.02KB pobierz plik: 7_2. Informacje o czasie zdarzenia, czasie działań ratowniczych w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 09:40 17.79KB pobierz plik: 8. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx
8_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 8_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 09:40 98.55KB pobierz plik: 8_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
8_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 8_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 09:41 593.48KB pobierz plik: 8_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 18-02-01 09:42 16.56KB pobierz plik: 9. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx 10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 09:42 14.62KB pobierz plik: 10. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx
10_1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 10_1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 09:44 49.41KB pobierz plik: 10_1. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
10_2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 10_2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 09:45 261.04KB pobierz plik: 10_2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 09:47 14.6KB pobierz plik: 11. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx
11_1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 11_1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 09:47 59.14KB pobierz plik: 11_1. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
11_2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 11_2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 09:48 324.18KB pobierz plik: 11_2. Straty w pożarach i miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 09:49 18.35KB pobierz plik: 12. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx
12_1. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 12_1. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 09:49 110.87KB pobierz plik: 12_1. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
12_2. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 12_2. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 09:50 614.19KB pobierz plik: 12_2. Średnia powierzchnia pożarów i miejscowych zagrożeń wg wielkości zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo.xlsx 13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 09:51 17.23KB pobierz plik: 13. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo.xlsx
13_1. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 13_1. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 09:53 82.02KB pobierz plik: 13_1. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
13_2. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 13_2. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 09:54 476.76KB pobierz plik: 13_2. Przypuszczalna przyczyna pożarów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx 14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 09:55 17.55KB pobierz plik: 14. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo.xlsx
14_1. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 14_1. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 09:55 87.48KB pobierz plik: 14_1. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
14_2. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 14_2. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 09:56 499.17KB pobierz plik: 14_2. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo.xlsx 15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 10:00 21.91KB pobierz plik: 15. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo.xlsx
15_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 15_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 10:01 145.1KB pobierz plik: 15_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
15_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 15_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 10:01 900.96KB pobierz plik: 15_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy pożarach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 10:02 22.42KB pobierz plik: 16. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo.xlsx
16_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 16_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 10:02 156.22KB pobierz plik: 16_1. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
16_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 16_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 10:03 0.93MB pobierz plik: 16_2. Rodzaj prowadzonych działań ratowniczych, użyty sprzęt przy miejscowych zagrożeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu.xlsx 17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu.xlsx 18-02-01 10:03 22.78KB pobierz plik: 17. Rodzaj prowadzonych działań, użyty sprzęt w rozbiciu na rodzaj zdarzenia i kod obiektu.xlsx
18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 10:04 15.75KB pobierz plik: 18. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx
18_1. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18_1. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 10:04 67.32KB pobierz plik: 18_1. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
18_2. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18_2. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 10:05 377.74KB pobierz plik: 18_2. Miejsce prowadzenia działań ratowniczych przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu.xlsx 19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu.xlsx 18-02-01 10:05 15.73KB pobierz plik: 19. Przypuszczalna przyczyna pożaru w rozbiciu na kod obiektu.xlsx
20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu.xlsx 20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu.xlsx 18-02-01 10:06 16KB pobierz plik: 20. Przypuszczalna przyczyna miejscowych zagrożeń w rozbiciu na kod obiektu.xlsx
21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 10:11 13.72KB pobierz plik: 21. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo.xlsx
21_1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 21_1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 10:11 39.18KB pobierz plik: 21_1. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
21_2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 21_2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 10:12 193.06KB pobierz plik: 21_2. Liczba osób pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
22. Liczba pojazdów_statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 22. Liczba pojazdów_statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 18-02-01 10:12 13.35KB pobierz plik: 22. Liczba pojazdów_statków pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo.xlsx 23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 10:13 15.55KB pobierz plik: 23. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo.xlsx
23_1. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 23_1. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 10:13 66.12KB pobierz plik: 23_1. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
23_2. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 23_2. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 10:14 363.37KB pobierz plik: 23_2. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 18-02-01 10:15 14.72KB pobierz plik: 24. Użyte środki gaśnicze, zaopatrzenie wodne w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
25. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo.xlsx 25. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 10:15 15.22KB pobierz plik: 25. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo.xlsx
25_1. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 25_1. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 10:16 59.61KB pobierz plik: 25_1. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
25_2. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 25_2. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 10:16 320KB pobierz plik: 25_2. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
26. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 26. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 18-02-01 10:17 14.69KB pobierz plik: 26. Dane o budynkach_pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo.xlsx 27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 10:18 14.42KB pobierz plik: 27. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo.xlsx
27_1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 27_1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 10:18 49.15KB pobierz plik: 27_1. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
27_2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 27_2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 10:19 258.86KB pobierz plik: 27_2. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx 28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx 18-02-01 10:21 13.15KB pobierz plik: 28. Rodzaj miejscowego zagrożenia w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx
29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo.xlsx 29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 10:22 13.11KB pobierz plik: 29. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo.xlsx
29_1. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 29_1. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 10:22 29.17KB pobierz plik: 29_1. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
29_2. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 29_2. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 10:23 128.72KB pobierz plik: 29_2. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx 30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx 18-02-01 10:24 12.46KB pobierz plik: 30. Rodzaj pożarów lasów w rozbiciu na wielkość zdarzenia.xlsx
31. Rodzaj i wielkość zdarzenia, w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych.xlsx 31. Rodzaj i wielkość zdarzenia, w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych.xlsx 18-02-01 10:24 25.51KB pobierz plik: 31. Rodzaj i wielkość zdarzenia, w których stwierdzono obecność związków chemicznych w rozbiciu na numer UN towarów niebezpiecznych.xlsx
32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 10:25 13.96KB pobierz plik: 32. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx
32_1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 32_1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 10:25 42.85KB pobierz plik: 32_1. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
32_2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 32_2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 10:26 215.86KB pobierz plik: 32_2. Medyczne działania ratownicze wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 10:26 13.7KB pobierz plik: 33. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo.xlsx
33_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 33_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 10:27 38.26KB pobierz plik: 33_1. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
33_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 33_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 10:27 186.62KB pobierz plik: 33_2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
Kategoria: Tabele dodatkowe [ 4 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
A. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo.xlsx A. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo.xlsx 18-02-01 08:34 14.13KB pobierz plik: A. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo.xlsx
A_1. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx A_1. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx 18-02-01 08:34 46.25KB pobierz plik: A_1. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat.xlsx
A_2. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx A_2. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx 18-02-01 08:36 244.3KB pobierz plik: A_2. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na województwo, powiat, gminę.xlsx
B. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx B. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx 18-02-01 08:37 13.72KB pobierz plik: B. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia.xlsx
Kategoria: Wykaz zestawień statystycznych [ 8 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
C1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo C1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo 18-02-01 08:23 13.74KB pobierz plik: C1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo
C_1_1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo, powiat C_1_1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo, powiat 18-02-01 08:24 38.91KB pobierz plik: C_1_1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo, powiat
C2. Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia C2. Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia 18-02-01 08:25 12.51KB pobierz plik: C2. Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia
C3a. Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu C3a. Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu 18-02-01 08:26 12.38KB pobierz plik: C3a. Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu
C3b. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu C3b. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu 18-02-01 08:26 12.29KB pobierz plik: C3b. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu
C3c. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia. C3c. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia. 18-02-01 08:27 12.64KB pobierz plik: C3c. Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj miejscowego zagrożenia.
C4. Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia C4. Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia 18-02-01 08:28 12.96KB pobierz plik: C4. Czas interwencji za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia
C5. Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia C5. Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia 18-02-01 08:28 12.62KB pobierz plik: C5. Liczba zdarzeń, czas interwencji, szacunkowe straty, wartość uratowanego mienie za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia