do góry

Dokumenty normujące ksztalcenie w PSP

W przypadku propozycji zmian w tej części bazy – dodania, usunięcia bądź aktualizacji znajdujących się tutaj materiałów – skontaktuj się z Biurem Szkolenia:

Kategoria: Powiązane pliki [ 17 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Zmiany  w Zasadach Wyposażenia i Wykorzystania Komór Dymowych w Państwowej Straży Pożarnej Zmiany w Zasadach Wyposażenia i Wykorzystania Komór Dymowych w Państwowej Straży Pożarnej 20-07-29 14:18 176.27KB pobierz plik: Zmiany w Zasadach Wyposażenia i Wykorzystania Komór Dymowych w Państwowej Straży Pożarnej
Poradnik dla prowadzących zajęcia Poradnik dla prowadzących zajęcia 18-06-13 15:19 206.65KB pobierz plik: Poradnik dla prowadzących zajęcia
Podręczny niezbędnik metodyczny Podręczny niezbędnik metodyczny 19-03-27 15:51 4.63MB pobierz plik: Podręczny niezbędnik metodyczny
Zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych na potrzeby kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej Zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych na potrzeby kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej 19-06-28 12:46 79.43KB pobierz plik: Zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych na potrzeby kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej
Wzór prezentacji - załącznik do Zasad przygotowywania prezentacji multimedialnych na potrzeby kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej Wzór prezentacji - załącznik do Zasad przygotowywania prezentacji multimedialnych na potrzeby kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej 19-06-28 12:45 199.54KB pobierz plik: Wzór prezentacji - załącznik do Zasad przygotowywania prezentacji multimedialnych na potrzeby kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej
Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa 19-06-14 12:22 2.84MB pobierz plik: Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa
Zmiana do Zasad organizacji KKZ-tów - 2018 r Zmiana do Zasad organizacji KKZ-tów - 2018 r 19-06-14 12:23 852.48KB pobierz plik: Zmiana do Zasad organizacji KKZ-tów - 2018 r
Zasady organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej Zasady organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej 17-12-08 12:07 917.92KB pobierz plik: Zasady organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej
Proces wdrażania "Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej" Proces wdrażania "Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej" 17-12-08 12:08 399.05KB pobierz plik: Proces wdrażania "Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej"
Zasady wyposażania i wykorzystania komór dymowych w Państwowej Straży Pożarnej Zasady wyposażania i wykorzystania komór dymowych w Państwowej Straży Pożarnej 17-12-08 12:12 781.7KB pobierz plik: Zasady wyposażania i wykorzystania komór dymowych w Państwowej Straży Pożarnej
Zmiana częstotliwości testów w komorze dymowej Zmiana częstotliwości testów w komorze dymowej 19-11-21 11:59 179.13KB pobierz plik: Zmiana częstotliwości testów w komorze dymowej
Zmiana wzoru zaświadczenia z testu w komorze dymowej Zmiana wzoru zaświadczenia z testu w komorze dymowej 19-11-21 11:54 150.59KB pobierz plik: Zmiana wzoru zaświadczenia z testu w komorze dymowej
Wzór zaświadczenia z testu w komorze dymowej Wzór zaświadczenia z testu w komorze dymowej 19-11-22 08:36 509.5KB pobierz plik: Wzór zaświadczenia z testu w komorze dymowej
Zasady prowadzenia działalności wydawniczej z zakresu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej Zasady prowadzenia działalności wydawniczej z zakresu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej 17-12-08 12:20 0.99MB pobierz plik: Zasady prowadzenia działalności wydawniczej z zakresu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej
Program rozwoju szkół i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej na lata 2015 - 2020 Program rozwoju szkół i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej na lata 2015 - 2020 17-12-08 12:14 1.92MB pobierz plik: Program rozwoju szkół i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej na lata 2015 - 2020
Zasady organizacji nadzoru dydaktycznego nad realizacją programów kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego zatwierdzonych przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Zasady organizacji nadzoru dydaktycznego nad realizacją programów kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego zatwierdzonych przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej 17-12-08 12:17 1.45MB pobierz plik: Zasady organizacji nadzoru dydaktycznego nad realizacją programów kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego zatwierdzonych przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej
Zasady opracowywania programu szkolenia Zasady opracowywania programu szkolenia 17-12-08 12:13 499KB pobierz plik: Zasady opracowywania programu szkolenia