do góry

Fundusze europejskie dla PSP 2007-2013

Fundusze europejskie dla PSP 2007-2013

Projekt „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28 listopada 2014 r. Czytaj też: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:35141.

Projekt zakładał usprawnienie działań PSP na obszarze Polski w zakresie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych, m.in. poprzez objęcie całej ludności Polski ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami (38,11 mln osób) oraz skrócenie do 3 godz. czasu przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenia na poziomie kraju.

Przedmiotem projektu był zakup samochodów ratowniczych i specjalistycznego sprzętu do prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. Zakupiono 403 szt. jednostek sprzętowych.

19 października 2015 r. odbyła się konferencja promująca efekty projektu. Czytaj też: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:35740.

1 grudnia 2015 r. zawieszono tablicę pamiątkową, której celem jest pozostawienie trwałej informacji o współfinansowaniu projektów ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Całkowita wartość projektu wyniosła 186 279 175,36 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności to 158 337 299,05 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Link do serwisu Programu Infrastruktura i Środowisko: https://www.pois.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx

Projekt „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 19 sierpnia 2010 r. Czytaj też: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:33164.

Projekt zakładał usprawnienie działań Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w zakresie rozpoznawania zagrożeń, usuwania ich skutków oraz wzmocnienie systemu ochrony ludności i środowiska naturalnego na obszarze Polski i w obszarze transgranicznym, m.in. poprzez skrócenie do 3 godzin czasu przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenia, a także objęcie ponad 38 mln osób ochroną przed zagrożeniami innymi niż powódź.

Przedmiotem projektu był zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, który zapewnił identyfikowanie substancji niebezpiecznych, a na tej podstawie umożliwił likwidację skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii chemicznych i ekologicznych. Zakupiono 310 szt. jednostek sprzętowych oraz 160 szt. specjalistycznych ubrań gazoszczelnych CUG.

19 października 2015 r. odbyła się konferencja promująca efekty projektu. Czytaj też: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:35740.

1 grudnia 2015 r. zawieszono tablicę pamiątkową, której celem jest pozostawienie trwałej informacji o współfinansowaniu projektów ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Całkowita wartość projektu wyniosła 186 262 829,83 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności to 158 146 808,54 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Link do serwisu Programu Infrastruktura i Środowisko: https://www.pois.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx.