do góry

Logistyka

Telefon: +48 22 523 34 36, Fax: +48 22 523 33 18 (Sekretariat Biura Logistyki)

W strukturach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej istotną część zadań logistycznych wykonuje Biuro Logistyki, które prowadzi obsługę administracyjno-gospodarczą Komendy Głównej jako aparatu administracyjnego Komendanta Głównego. Wykonuje zadania z zakresu standaryzacji sprzętu i wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz prowadzi analizę stanu wyposażenia w tych jednostkach. Koordynuje zadania inwestycyjne w ramach modernizacji PSP. Prowadzi nadzór nad gospodarką transportową jednostek organizacyjnych PSP. Prowadzi postępowania administracyjne z zakresu uprawnień mieszkaniowych strażaków.

Wydziały:
Wydział Logistyki (BT-I)
Wydział Infrastruktury i Modernizacji (BT-II)
Wydział Administracyjny (BT-III)
Wydział Gospodarczy (BT-IV)