przesuń do początku strony

Materiały dydaktyczne

Dodatkowe materiały z instruktażami

Instruktaż prowadzenia zajęć z wykorzystaniem małego domku dla lalek
Instruktaż prowadzenia zajęć z wykorzystaniem domku bez ścianki - symulacja rozgorzenia
Instruktaż prowadzenia zajęć z wykorzystaniem dużego domku (4 pokoje)
Instruktaż wykorzystania tzw. akwarium Giselssona
Instruktaż prowadzenia zajęć z wykorzystaniem stosika (moc pożaru vs wydajność wodna)
Instruktaż prowadzenia zajęć z operowania prądami gaśniczymi