do góry
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Strona główna Państwowa Straż Pożarna Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Metodyka budowy planu sieci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planowanych do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Metodyka budowy planu sieci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planowanych do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

W Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej została opracowana „Metodyka budowy planu sieci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planowanych do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Strategicznym celem opracowania jest określenie akceptowalnego poziomu zabezpieczenia operacyjnego w gminach oraz wskazanie kierunków rozwoju sieci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

Zatwierdzony przez komendanta głównego PSP materiał, stanowi podstawę do uruchomienia procesu planistycznego w komendach powiatowych i miejskich PSP, wynikiem, czego będzie wytypowanie jednostek OSP, niezbędnych do zapewnienia akceptowalnego poziomu zabezpieczenia operacyjnego w gminach.

Założono również, że wynikiem końcowym metodyki będzie opracowywanie przez jednostki organizacyjne PSP projektu planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG w sposób cykliczny raz na cztery lata.

W przedmiotowym opracowaniu wykorzystywano narzędzia informatyczne oraz metody i techniki geoprzestrzennej analizy danych (mapy cyfrowe). Przyjęto, że przygotowywanie planu odbywać się będzie w oparciu o załączony do metodyki arkusz kalkulacyjny i mapy GIS.

Pobierz plik *.pdf – Metodyka budowy planu sieci