do góry

Sluzba zastepcza

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która została, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, ze zm.), przeznaczona do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego, może złożyć wniosek o przeznaczenie jej do służby zastępczej, jeżeli jej przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej. 

Odbywanie zastępczej służby wojskowej, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 885).

Odbycie służby zastępczej może mieć miejsce także w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej poprzez wykonywanie prac na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Należy wskazać, że od dnia 1 stycznia 2010 r. zawieszono obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej, a tym samym obowiązek odbywania służby zastępczej. 

Natomiast zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa termin rozpoczęcia 
i okres trwania  obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej (tym samym służby zastępczej) przez osoby podlegające temu obowiązkowi, a także  przeszkolenia wojskowego przez absolwentów szkół wyższych. Oznacza to, iż w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, mogą składać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej. Wnioski składa się do właściwej komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, na zasadach określonych w ustawie o służbie zastępczej.