do góry

Specjaliści i inspektorzy ochrony przeciwpożarowej

Kategoria: Programy [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej 15-09-23 12:15 1.07MB pobierz plik: Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) 15-09-23 12:16 537.66KB pobierz plik: Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące)
Kategoria: Inne ważne informacje [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Wykaz szkół i ośrodków szkolenia PSP.doc Wykaz szkół i ośrodków szkolenia PSP.doc 17-10-03 15:12 64KB pobierz plik: Wykaz szkół i ośrodków szkolenia PSP.doc

Ważna informacja dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów zgodnie z którą: ,,Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej’’ (art. 4a ust. 4 zmienianej ustawy o ochronie przeciwpożarowej).

W związku z powyższym, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej utracił kompetencje do wydawania zgody na udział w szkoleniach aktualizujących dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej osobom, których zaświadczenia utraciły ważność.

 Ważna informacja dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej

Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów zgodnie z którą, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, mogą wykonywać osoby posiadające tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Specjaliści ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać powyższe czynności do czasu utraty ważności posiadanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistów. Osoby, których zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistów utraciło ważność po dniu wejścia w życie powyższej ustawy, nabywają uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia (art. 19 ustawy o zmianie ustaw …). Dalsze odnawianie uprawnień będzie się odbywało zgodnie z zasadami obowiązującymi inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym, od momentu wejścia w życie powyższej ustawy nie będą organizowane szkolenia dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej, ani szkolenia aktualizujące dla specjalistów. Należy również pamiętać, że ,,Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej (art. 4a ust. 4 zmienianej ustawy o ochronie przeciwpożarowej).