do góry

Terminy testu umiejetności

Zgodnie z §10 ust. 1 i ust 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak (Dz. U. poz. 2295), organ prowadzący postępowanie podaje do publicznej wiadomości termin przeprowadzenia testu umiejętności nie później niż na 6 miesięcy przed jego wyznaczeniem.

Wobec powyższego, ustala się następujące terminy testu umiejętności:

1. W zawodzie „strażak” – Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:

  • 10 lipca 2017 r.;
  • 20 listopada 2017 r.

2. W zawodzie „technik pożarnictwa” – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie:

  • 3 lipca 2017 r.;
  • 11 września 2017 r.

3. W zawodzie „inżynier pożarnictwa” – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie:

  • 23 października 2017 r.;
  • 4 grudnia 2017 r.