do góry

Współpraca międzynarodowa

TELEFON: +48 22 523 30 26, FAX: +48 22 523 39 27 (SEKRETARIAT BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ)

Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP odpowiada za relacje komendanta głównego PSP z podmiotami zagranicznymi. W jego imieniu sprawuje również nadzór i koordynuje współpracę międzynarodową pozostałych komórek KG PSP oraz innych jednostek organizacyjnych PSP.

Państwowa Straż Pożarna współpracuje zarówno ze służbami ratowniczymi innych państw, jak i z organizacjami międzynarodowymi aktywnymi w obszarze ratownictwa i ochrony ludności.

Podstawą współpracy z innymi państwami są przede wszystkim porozumienia i umowy międzyrządowe, które Polska zawarła dotychczas ze wszystkimi państwami sąsiednimi oraz Chorwacją, Słowenią i Węgrami. Regulują one zasady udzielania wzajemnej pomocy w przypadku zdarzeń w obszarze przygranicznym oraz poważnych katastrof na terytoriach państw-stron. Odnoszą się również do szerszej współpracy w zakresie zapobiegania i przygotowania na katastrofy.

Państwowa Straż Pożarna, w przeszłości czerpiąc z doświadczeń innych państw, obecnie pełni również rolę mentora państw rozwijających się w budowaniu systemów ratowniczych, szkoleniu i doposażeniu ratowników. We współpracy z partnerami zagranicznymi realizuje projekty służące pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych na działania inwestycyjne i projekty miękkie: ćwiczenia, kursy, działalność naukowo-badawczą.

Polscy strażacy są również istotnym ogniwem międzynarodowych systemów koordynacji pomocy na wypadek katastrof, administrowanych przez Unię Europejską, Organizację Paktu Północnoatlantyckiego i Organizację Narodów Zjednoczonych. Nasza formacja wielokrotnie udzielała pomocy państwom dotkniętym zagrożeniami, których skala lub szczególny charakter przekraczały ich możliwości reagowania. Celem wsparcia wysyłane są zarówno grupy ratownicze, jak i pojedynczy strażacy-eksperci. Niejednokrotnie PSP ofiarowywała lub transportowała także pomoc humanitarną.

PSP bierze również udział w tworzeniu międzynarodowych norm, standardów oraz legislacji odnoszącej się do zapobiegania, przygotowania i reagowania na zdarzenia codzienne oraz katastrofy o poważnym oddziaływaniu.

Współpraca związana z wymianą doświadczeń i opracowywaniem projektów regionalnych realizowana jest również w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Rady Państw Morza Bałtyckiego. Państwowa Straż Pożarna jest również członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Pożarniczo-Ratowniczych (CTIF) – najstarszej organizacji międzynarodowej dedykowanej państwowym organizacjom niosącym pomoc poszkodowanym.

Informacje dla funkcjonariuszy i pracowników jednostek organizacyjnych PSP: przygotowanie do wyjazdów zagranicznych, przyjęć delegacji oraz zadania związane ze sprawozdawczością

Kategoria: Informacje dla funkcjonariuszy i pracowników jednostek organizacyjnych PSP [ 13 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Propozycje do planu przyjęć delegacji zagranicznych.docx Załącznik nr 1 - Propozycje do planu przyjęć delegacji zagranicznych.docx 18-06-27 11:41 15.03KB pobierz plik: Załącznik nr 1 - Propozycje do planu przyjęć delegacji zagranicznych.docx
Załącznik nr 2 - Propozycje do planu służbowych wyjazdów zagranicznych.docx Załącznik nr 2 - Propozycje do planu służbowych wyjazdów zagranicznych.docx 18-06-27 11:42 13.71KB pobierz plik: Załącznik nr 2 - Propozycje do planu służbowych wyjazdów zagranicznych.docx
Załącznik nr 3 - Załącznik do wniosku o delegowanie na służbowy wyjazd z....docx Załącznik nr 3 - Załącznik do wniosku o delegowanie na służbowy wyjazd z....docx 18-06-27 11:42 17.11KB pobierz plik: Załącznik nr 3 - Załącznik do wniosku o delegowanie na służbowy wyjazd z....docx
Załącznik nr 4 - Wniosek o delegowanie na służbowy wyjazd zagraniczny.docx Załącznik nr 4 - Wniosek o delegowanie na służbowy wyjazd zagraniczny.docx 18-06-27 11:43 25.14KB pobierz plik: Załącznik nr 4 - Wniosek o delegowanie na służbowy wyjazd zagraniczny.docx
Załącznik nr 5 - Załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych n....docx Załącznik nr 5 - Załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych n....docx 18-06-27 11:44 19.3KB pobierz plik: Załącznik nr 5 - Załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych n....docx
Załącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie środków finansowych na przyjęcie d....docx Załącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie środków finansowych na przyjęcie d....docx 18-06-27 11:44 19.18KB pobierz plik: Załącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie środków finansowych na przyjęcie d....docx
Załącznik nr 7 - Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej.docx Załącznik nr 7 - Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej.docx 18-06-27 11:45 28.33KB pobierz plik: Załącznik nr 7 - Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej.docx
Załącznik nr 8 - Rozliczenie z przyjęcia delegacji zagranicznej.docx Załącznik nr 8 - Rozliczenie z przyjęcia delegacji zagranicznej.docx 18-06-27 11:45 20.72KB pobierz plik: Załącznik nr 8 - Rozliczenie z przyjęcia delegacji zagranicznej.docx
Załącznik nr 9 - Sprawozdanie ze służbowego wyjazdu zagranicznego.docx Załącznik nr 9 - Sprawozdanie ze służbowego wyjazdu zagranicznego.docx 18-06-27 11:46 21.49KB pobierz plik: Załącznik nr 9 - Sprawozdanie ze służbowego wyjazdu zagranicznego.docx
Załącznik nr 10 - Sprawozdanie z przyjęcia delegacji zagranicznej.docx Załącznik nr 10 - Sprawozdanie z przyjęcia delegacji zagranicznej.docx 18-06-27 11:46 20.86KB pobierz plik: Załącznik nr 10 - Sprawozdanie z przyjęcia delegacji zagranicznej.docx
Załącznik nr 11 - Skrócone sprawozdanie ze służbowego wyjazdu zagranicznego lub przyjęcia delegacji zagranicznej.docx Załącznik nr 11 - Skrócone sprawozdanie ze służbowego wyjazdu zagranicznego lub przyjęcia delegacji zagranicznej.docx 18-06-27 11:47 21.81KB pobierz plik: Załącznik nr 11 - Skrócone sprawozdanie ze służbowego wyjazdu zagranicznego lub przyjęcia delegacji zagranicznej.docx
Załącznik nr 12 - Sprawozdanie z akcji ratowniczej lub ćwiczeń zagranicznych.docx Załącznik nr 12 - Sprawozdanie z akcji ratowniczej lub ćwiczeń zagranicznych.docx 18-06-27 11:47 35.22KB pobierz plik: Załącznik nr 12 - Sprawozdanie z akcji ratowniczej lub ćwiczeń zagranicznych.docx
Decyzja nr 25.pdf Decyzja nr 25.pdf 18-06-27 11:48 2.05MB pobierz plik: Decyzja nr 25.pdf
Kategoria: Umowy i porozumienia [ 10 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków.pdf Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków.pdf 15-05-26 13:10 499.77KB pobierz plik: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków.pdf
Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków.pdf Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków.pdf 15-05-26 13:11 398.27KB pobierz plik: Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków.pdf
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw.pdf Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw.pdf 15-05-26 13:11 594.4KB pobierz plik: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw.pdf
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków.pdf Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków.pdf 15-05-26 13:12 646.58KB pobierz plik: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków.pdf
Umowa między Rzeczypospolitą Polską oraz Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń.pdf Umowa między Rzeczypospolitą Polską oraz Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń.pdf 15-05-26 13:12 687.27KB pobierz plik: Umowa między Rzeczypospolitą Polską oraz Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń.pdf
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków.pdf Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków.pdf 15-05-26 13:12 683.26KB pobierz plik: Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków.pdf
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw 17-04-21 12:36 10.56MB pobierz plik: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw 17-04-21 12:37 105KB pobierz plik: Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw 17-04-21 12:38 50.5KB pobierz plik: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw 17-04-21 12:38 53KB pobierz plik: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw