do góry

Adresy WWW

Zagraniczne instytucje ratownictwa i ochrony ludności

 • Ministerstwo Federacji Rosyjskiej ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych – www.mchs.gov.ru
 • Zarząd Główny Ministerstwa Federacji Rosyjskiej ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Obwodzie Kaliningradzkim – www.39.mchs.gov.ru
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Republiki Litewskiej – www.vpgt.lt
 • Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi – www.mchs.gov.by
 • Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych – www.dsns.gov.ua
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej – www.minv.sk
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Korpus Pożarniczo-Ratowniczy Republiki Czeskiej – www.hzscr.cz
 • Federalny Urząd ds. Ochrony Ludności i Pomocy podczas Katastrof (BBK) – www.bbk.bund.de
 • Federalny Urząd Służby Ratownictwa Technicznego (THW) – www.thw.de
 • Krajowa Dyrekcja Generalna Zarządzania Katastrofami, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgier (KATVED) – http://www.katasztrofavedelem.hu/
 • Krajowa Dyrekcja Generalna Ochrony Ludności i Ratownictwa Chorwacji (DUZS) – http://www.duzs.hr/
 • Administracja Republiki Słowenii ds. Ochrony Cywilnej i Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych (URSZR) – http://www.sos112.si/slo/index.php

Organizacje międzynarodowe

 • ONZ: Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Działań Humanitarnych (UN OCHA) – www.unocha.org/
 • ONZ: Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE) – www.unece.org/
 • ONZ: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – http://www.undp.org/
 • Unia Europejska: Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej (DG ECHO) – ec.europa.eu/echo
 • Unia Europejska: Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego: Obszar Priorytetowy SECURE – www.bsr-secure.eu
 • Rada Państw Morza Bałtyckiego – www.cbss.org
 • Grupa Wyszehradzka – www.visegradgroup.eu/pl
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Pożarniczo – Ratowniczych (CTIF) – www.ctif.org
 • Międzynarodowa Organizacja Przewodników Psów Ratowniczych (IRO) – www.iro-dogs.org

Serwisy internetowe poświęcone katastrofom