do góry

Algorytmy postępowania kontrolnego - kontrola wewnętrzna

Od 1 czerwca 2012 roku w realizacji zadań kontrolnych wewnątrz jednostki należy stosować przepisydecyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz z 2012 r. poz. 43).

W celu ujednolicenia trybu postępowania w trakcie realizacji zadań kontrolnych wewnątrz Komendy Głównej PSP, postawionych przed Biurem Kontroli, Skarg i Wniosków, jako Komórką Kontroli w KG PSP, a także ułatwienia pracy kontrolerom, opracowane zostały algorytmy postępowania pomocne w realizacji poszczególnych zadań kontrolnych.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Algorytm - kontrola wewnętrzna realizowana w trybie zwykłym.pdf Algorytm - kontrola wewnętrzna realizowana w trybie zwykłym.pdf 15-05-27 12:39 114.47KB pobierz plik: Algorytm - kontrola wewnętrzna realizowana w trybie zwykłym.pdf
Algorytm - kontrola wewnętrzna realizowana w trybie uproszczonym.pdf Algorytm - kontrola wewnętrzna realizowana w trybie uproszczonym.pdf 15-05-27 12:39 92.04KB pobierz plik: Algorytm - kontrola wewnętrzna realizowana w trybie uproszczonym.pdf