do góry

Algorytmy postępowania kontrolnego - kontrola zewnętrzna

Od 1 stycznia 2012 roku w realizacji zadań kontrolnych (zewnętrzna kontrola instytucjonalna) należy stosować przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej  (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

W celu ujednolicenia trybu postępowania w trakcie realizacji zadań kontrolnych, postawionych przed Biurem Kontroli, Skarg i Wniosków, jako Komórką Kontroli w Komendzie Głównej PSP wykonującą w imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej kontrole organów i jednostek PSP, a także ułatwienia pracy kontrolerom, opracowane zostały algorytmy postępowania pomocne w realizacji poszczególnych zadań kontrolnych w jednostkach PSP na terenie kraju.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Algorytm - kontrola zewnętrzna realizowana w trybie zwykłym.pdf Algorytm - kontrola zewnętrzna realizowana w trybie zwykłym.pdf 15-05-27 12:36 118.27KB pobierz plik: Algorytm - kontrola zewnętrzna realizowana w trybie zwykłym.pdf
Algorytm - kontrola zewnętrzna realizowana w trybie uproszczonym.pdf Algorytm - kontrola zewnętrzna realizowana w trybie uproszczonym.pdf 15-05-27 12:37 93.76KB pobierz plik: Algorytm - kontrola zewnętrzna realizowana w trybie uproszczonym.pdf