przesuń do początku strony

Biuro Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej informuje

Biuro Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej informuję, że na stronie internetowej www.monit.straz.gov.pl dostępna jest aplikacja przeznaczona do zgłaszania uwag i propozycji zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.