do góry

Działalność kontrolna

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli

 1. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli w Państwowej Straży Pożarnej reguluje:
  1. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111851092
  2. decyzja Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. SW. z 2012, poz. 43 ze zm.) http:/http://e-dziennik.msw.gov.pl/#/legalact/2012/43/
 2. Prawidłowe funkcjonowanie kontroli instytucjonalnej zapewniają Standardy kontroli w administracji rządowej, zatwierdzone z up. Prezesa Rady Ministrów, z dnia 31 sierpnia 2017 r. https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/standardy-kontroli-w-ad/4269,Standardy-kontroli-w-administracji-rzadowej.html
 3. Materiałami pomocniczymi w działalności kontrolnej są:
  1. Zasady metodyki kontroli dla potrzeb jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, zatwierdzone przez Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, z dnia 19 września 2013 r. (plik do pobrania w tabeli znajdującej się poniżej)
  2. Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej, opracowane przez międzyresortowy zespół przedstawicieli: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z marca 2012 r.http://mc.bip.gov.pl/dobre-praktyki-archiwum/wprowadzenie-do-kontroli-w-administracji-rzadowej.html
  3. Algorytmy postępowania kontrolnego, opracowane w Biurze Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, wg rodzajów kontroli:
   1. zewnętrznej (plik do pobrania w tabeli znajdującej się poniżej)
   2. wewnętrznej (plik do pobrania w tabeli znajdującej się poniżej)
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Zasady metodyki kontroli dla potrzeb jednostek organizacyjnych PSP.pdf Zasady metodyki kontroli dla potrzeb jednostek organizacyjnych PSP.pdf 15-05-27 12:33 564.08KB pobierz plik: Zasady metodyki kontroli dla potrzeb jednostek organizacyjnych PSP.pdf