do góry

Interwencje PSP: lata 2010-2019 zestawienia

Materiał statystyczny opracowywany zgodnie z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji PSP". "Zasady" opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239).

Dane statystyczne KG PSP, określone zakresem tabel stałych Zestawień ST SWD PSP, zostały zamieszczone w postaci tabel Excel w Centralnym Repozytorium Danych Publicznych Ministerstwa Cyfryzacji https://danepubliczne.gov.pl/organization/komenda-glowna-panstwowej-strazy-pozarnej

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Zasady Ewidencjonowania Zdarzeń SWDPSP.pdf Zasady Ewidencjonowania Zdarzeń SWDPSP.pdf 19-09-25 12:10 1.29MB pobierz plik: Zasady Ewidencjonowania Zdarzeń SWDPSP.pdf