do góry

W zawodzie inżynier pożarnictwa

Inżynier pożarnictwa jest specjalistą w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, wykonującym zadania związane z ochroną życia, zdrowia, mienia i środowiska, między innymi w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Zadania te obejmują:

  • gaszenie pożarów
  • ograniczanie skutków klęsk żywiołowych
  • akcje ratownictwa technicznego
  • akcje ratownictwa chemiczno-ekologicznego
  • akcje ratownictwa medycznego

Inżynier pożarnictwa przygotowany jest do wypełniania dwóch podstawowych funkcji. Pierwszą z nich jest stymulowanie wszelkich działań obejmujących funkcjonowanie i realizowanie zadań związanych z ochroną życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, w ramach działalności profilaktycznej, w tym wykonywanie czynności kontrolno-rozpoznawczych. Drugą funkcją jest realizacja zadań administracyjnych i kierowniczych w ramach struktur Państwowej Straży Pożarnej na stanowiskach dowódczych, z umiejętnością organizacji i kierowania akcjami ratowniczymi, jak i poza tymi strukturami, z umiejętnością zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w jednostkach administracji publicznej oraz podmiotach gospodarczych.

Kształcenie inżynierów pożarnictwa realizuje Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
Więcej informacji dotyczących kształcenia inżynierów pożarnictwa można znaleźć na stronie www.sgsp.edu.pl