do góry

Jednostki, w których można odbywać staż adaptacyjny

Staż adaptacyjny można odbyć w jednostkach ochrony przeciwpożarowej

o których mowa w art. 15 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, późn. zm.) lub jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 późn. zm.)

 Jednostki organizacyjnePSP, w których można odbyć staż adaptacyjny:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa www.sgsp.edu.pl
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa www.cspsp.pl
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, os. Zgody 18, 31-951 Kraków www.sapsp.pl
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań www.sapsp.edu.pl
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz www.sppsp.bydgoszcz.pl