do góry

Kapitula Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego

Kapituła Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego

W dniu 5 grudnia 2007 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Kapituły Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego, której obecny skład liczy 14 członków:

 1. płk poż. w st. spocz. Zdzisław Filingier
 2. płk poż. w st. spocz. Henryk Kaliciecki
 3. płk poż. w st. spocz. Tadeusz Linder
 4. płk poż. w st. spocz. Marian Zieliński
 5. gen. brygadier w st. spocz. Feliks Dela - Kanclerz Kapituły
 6. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Grosset
 7. gen. brygadier w st. spocz. Teofil Jankowski - Vicekanclerz Kapituły
 8. nadbryg. w st. spocz. Roman Kaźmierczak - Sekretarz Kapituły
 9. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Korzeniewski
 10. st. bryg. Dariusz Malinowski
 11. gen. brygadier. w st. spocz. Zbigniew Meres - Vicekanclerz Kapituły
 12. st. bryg. w st. spocz. Bogdan Przysłupski
 13. nadbryg. w st. spocz. Ignacy Ścibiorek
 14. st. bryg. w st. spocz. Dariusz Wojnowski