do góry

Kazimierz Mystkowski

Dh Kazimierz Mystkowski urodził się 23 lutego 1871 r. w Ciszewie. Po ukończeniu szkoły średniej poświęcił się działalności gospodarczej. Osiadł na stałe w Kaliszu, gdzie założył swój zakład przemysłowy. W 1895 r. wstąpił do Ochotniczej Straży Ogniowej w Kaliszu – jednostki o bardzo bogatych tradycjach. Przez 40 lat służył w kaliskiej OSP, przeszedł wszystkie stopnie czynnej służby strażackiej. W latach 1907–14 pełnił obowiązki dowódcy oddziału.

W czasie I wojny światowej musiał opuścić Kalisz. Wrócił jednak do miasta, aby pomóc w jego odbudowie. Jego zaangażowanie zostało docenione przez mieszkańców Kalisza, którzy w roku 1919 wybrali go na posła Ziemi Kaliskiej na Sejm RP. W 1925 r. powierzono mu obowiązki zastępcy naczelnika straży, a w 1930 r. naczelnika, które pełnił do śmierci.

Był również wiceprezesem kaliskiego Oddziału Powiatowego Głównego Związku Straży RP. Oprócz pracy zawodowej i służby strażackiej podejmował szereg innych prac społecznych oraz pełnił odpowiedzialne funkcje w wielu stowarzyszeniach m. Kalisza.

Oddany strażactwu, zjednał dla idei pożarniczych wielu obywateli Kalisza. Cechowała go skromność i prostota w obcowaniu z ludźmi, idąca w parze z wielką wrażliwością na ludzką niedolę. Jak pisała „Gazeta Strażacka” – był to człowiek o kryształowej duszy, dobry obywatel i dobry Polak.

Zmarł w Kaliszu 24 grudnia 1935 r.