do góry

Kazimierz Pasek

Zdjęcie Kazimierza PaskaPłk. poż. Kazimierz Pasek urodził się 21 lutego 1903 r. we wsi Marzęcin, woj. kieleckie. Po ukończeniu miejscowej szkoły powszechnej, w latach 1916-24 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Męskiego w Pińczowie. Ze względu na trudne warunki rodzinne przeniósł się do szkoły górniczej w Dąbrowie Górniczej, gdzie otrzymał płatną praktykę w kopalni "Koszelew". Po trzech miesiącach został powołany do wojska i przydzielony do Służby Lotnictwa w Poznaniu. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Śremie i otrzymał stopień oficerski. Po powrocie z wojska rozpoczął pracę na kolei, jednocześnie podejmując służbę w nowo tworzącej się zawodowej fabrycznej straży pożarnej w Starachowicach. W latach 1926-28 ukończył kurs podoficerski i oficerski dla instruktorów w Warszawie. W latach 1928-34 pracował w Lidzie jako powiatowy instruktor pożarnictwa, a następnie do 1934 r. był zastępcą inspektora Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych RP w Lublinie.

Po przeniesieniu do Warszawy w latach 1940?44 pracował w Biurze Inspektora Pożarnictwa woj. warszawskiego. Był członkiem ruchu oporu "Skała" i wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku był więziony w obozie na terenie Niemiec. Po powrocie do kraju pracował w Ministerstwie Administracji Publicznej, jako główny inspektor pożarnictwa (do 1946 r.), Centrali Produktów Naftowych (do 1952 r.) i w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 6 (do 1958 r.). W 1958 r. rozpoczął pracę w Warszawskiej Straży Pożarnej jako oficer ds. OSP. Dzięki jego zaangażowaniu na terenie miasta st. Warszawy rozwinęły się i powstało wiele nowych ochotniczych straży pożarnych.

Zmarł w Warszawie.