do góry

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy


Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Organizacja KSRG Organizacja KSRG 20-09-09 06:57 35.72KB pobierz plik: Organizacja KSRG
Wykaz jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych przez Komendanta Głównego PSP do KSRG z dniem 14 grudnia 2018 roku Wykaz jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych przez Komendanta Głównego PSP do KSRG z dniem 14 grudnia 2018 roku 18-12-17 16:03 611.51KB pobierz plik: Wykaz jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych przez Komendanta Głównego PSP do KSRG z dniem 14 grudnia 2018 roku
Wykaz jednostek OSP włączonych do KSRG – stan na 31.12.2018 roku Wykaz jednostek OSP włączonych do KSRG – stan na 31.12.2018 roku 19-03-15 10:58 394.35KB pobierz plik: Wykaz jednostek OSP włączonych do KSRG – stan na 31.12.2018 roku
Wykaz jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych przez Komendanta Głównego PSP do KSRG w II kw. 2019 roku Wykaz jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych przez Komendanta Głównego PSP do KSRG w II kw. 2019 roku 19-07-04 12:43 358.17KB pobierz plik: Wykaz jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych przez Komendanta Głównego PSP do KSRG w II kw. 2019 roku