do góry

Przepisy dotyczące wybranych środków ochrony indywidualnej

Obowiązujące od dnia 23 sierpnia 2007 r.:

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia 20czerwca 2007 roku wsprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczania, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz.U. Nr 143,poz.1001 z dnia 8 sierpnia 2007 r.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia 20czerwca 2007 roku wsprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143,poz.1002 z dnia 8 sierpnia 2007 r.)
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity).pdf Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity).pdf 15-05-22 12:16 160.59KB pobierz plik: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity).pdf
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.pdf 15-05-22 12:17 146.2KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.pdf