do góry

Skargi i wnioski

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW!
W związku z obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 informujemy, że osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji zostały wstrzymane do odwołania! Skargi, wnioski i petycje można przekazywać zarówno za pośrednictwem: tradycyjnej poczty, korespondencji elektronicznej lub przy wykorzystaniu adresu e-mail.


Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00 ), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Głównego tel. (22) 523 39 00.

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15. Telefon kontaktowy (22) 523 34 60, (22) 523 34 41

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
- osobiście w Kancelarii Ogólnej KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w godz. 8.15-16.00
- za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/
- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
- faxem na nr (22) 844 67 03
- ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Biurem Kontroli, Skarg i Wniosków pod nr. tel. (22) 523 34 60, (22) 523 34 41.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
- imię i nazwisko wnoszącego,
- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.