do góry

Słownik biograficzny pożarników polskich

2002 r. w Wydziale Wydawnictw Biura Szkolenia KG PSP podjęto pionierską pracę nad opracowaniem biogramów zasłużonych pożarników polskich, obejmujących okres od najwcześniejszych zorganizowanych form działania strażackiego do chwili obecnej. Ze 100 opracowanych biogramów, w Internecie ukazało się już 38.

W zwiazku z ogromnymi trudnościami w dotarciu do materiałów źródłowych, brakami w dostępnej dokumentacji i różnymi wersjami w materiałach przedwojennych, przedstawiając biogramy środowisku pożarniczemu prosimy o ewentualne uwagi i uzupełnienia, które pomogą w uzyskaniu wersji najbardziej wiarygodnych.

Oto lista pożarników polskich: