do góry

Sprawdzian dla rzeczoznawców

Informacja o terminie i miejscu sprawdzianu potwierdzającego samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pod poniższym linkiem:

http://kgpsp.bip.gov.pl/rzeczoznawcy-do-spraw-zabezpieczen-przeciwpozarowych/sprawdzian-potwierdzajacy-samodzielne-podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych-dla-rzeczoznawcow-do-spraw-zabezpieczen-przeciwpozarowych.html