do góry

Standaryzacja wyposażenia pojazdów PSP

Standaryzacja wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej

Informujemy, że w dniu 14 lipca 2020 r. została zatwierdzona II edycja  standardu wyposażenia lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (SLRr). Szczegółowe informacje oraz treści wszystkich zatwierdzonych standardów dostępne są poniżej. 

W jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się system standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu. Celem tego systemu jest ujednolicenie przede wszystkim typów samochodów pożarniczych i ich minimalnego wymaganego wyposażenia. System ten dotyczy również innych środków transportu, takich jak np. przyczepy i naczepy, kontenery ze sprzętem specjalnym, jednostki pływające, itp.

Podstawy systemu standaryzacji określone zostały w dokumencie „Wytyczne standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej”, zatwierdzonym w dniu 14 kwietnia 2011 r. przez gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza - Komendanta Głównego Państwowej Straży Pozarnej. W wytycznych zostały zawarte ogólne zasady całego systemu standaryzacji, zasady tworzenia nowych standardów wyposażenia lub nowelizacji istniejących, jak również zasady służbowego stosowania standardów przez jednostki organizacyjne PSP.

Standaryzacja wyposażenia została skonstruowana jako system otwarty, tzn. możliwe jest dodawanie nowych standardów wyposażenia, jako kolejnych załączników do wytycznych. Nowe standardy wyposażenia będą opracowywane pod nadzorem Biura Logistyki KG PSP w uzgodnieniu z KCKRiOL oraz CNBOP-PIB, zależnie od potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne PSP. System standaryzacji przewiduje tworzenie standardów w trzech postaciach:

  • standard wyposażenia typu - stanowi minimalne wymagane wyposażenie w urządzenia zabudowane na stałe, środki oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla pojazdów pożarniczych i innych środków transportu, koniecznych do realizacji działań i czynności operacyjnych określonych dla tego typu;
  • standard wyposażenia typoszeregu - stanowi minimalne wymagane wyposażenie w urządzenia zabudowane na stałe, środki oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla pojazdów pożarniczych i innych środków transportu, koniecznych do realizacji działań i czynności operacyjnych określonych dla tego typoszeregu, ale jest możliwe stosowanie wariantów tego wyposażenia, jak i różnych wielkości głównych parametrów taktyczno-technicznych;
  • standard wyposażenia funkcji - stanowi dodatkowe wymagane wyposażenie w urządzenia zabudowane na stałe, środki oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla pojazdów pożarniczych i innych środków transportu, które w połączeniu z wyposażeniem bazowym typu lub typoszeregu pozwala na rozszerzenie zakresu realizowanych działań i czynności operacyjnych.

Wykaz aktualnie zatwierdzonych standardów wyposażenia przedstawia poniższa tabela:

Kategoria: Powiązane pliki [ 30 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Wytyczne standaryzacji Wytyczne standaryzacji 15-12-11 12:04 1.67MB pobierz plik: Wytyczne standaryzacji
Wykaz aktualnie zatwierdzonych standardów wyposażenia Wykaz aktualnie zatwierdzonych standardów wyposażenia 20-07-16 14:13 329.95KB pobierz plik: Wykaz aktualnie zatwierdzonych standardów wyposażenia
Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, typu SLRr Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, typu SLRr 20-07-16 14:14 0.97MB pobierz plik: Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, typu SLRr
Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GBA 2/16 Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GBA 2/16 15-12-11 12:40 2.45MB pobierz plik: Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GBA 2/16
Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 4/24 Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 4/24 15-12-11 12:40 2.3MB pobierz plik: Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 4/24
Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 7/40 Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 7/40 15-12-11 12:41 1.69MB pobierz plik: Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 7/40
Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 11/60 Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 11/60 15-12-11 12:41 1.54MB pobierz plik: Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 11/60
Wyposażenie uzupełniające dla samochodu ratowniczo-gaśniczego dysponowanego w pierwszej kolejności Wyposażenie uzupełniające dla samochodu ratowniczo-gaśniczego dysponowanego w pierwszej kolejności 15-12-11 12:09 1.36MB pobierz plik: Wyposażenie uzupełniające dla samochodu ratowniczo-gaśniczego dysponowanego w pierwszej kolejności
Samochód z drabiną mechaniczną, typoszeregu SD Samochód z drabiną mechaniczną, typoszeregu SD 15-12-11 12:10 1.44MB pobierz plik: Samochód z drabiną mechaniczną, typoszeregu SD
Samochód z podnośnikiem hydraulicznym, typoszeregu SH Samochód z podnośnikiem hydraulicznym, typoszeregu SH 15-12-11 12:41 1.41MB pobierz plik: Samochód z podnośnikiem hydraulicznym, typoszeregu SH
Kontener inżynieryjno-techniczny, typu KInż Kontener inżynieryjno-techniczny, typu KInż 15-12-11 12:42 1.78MB pobierz plik: Kontener inżynieryjno-techniczny, typu KInż
Kontener wężowy, typu KW Kontener wężowy, typu KW 15-12-11 12:42 782.81KB pobierz plik: Kontener wężowy, typu KW
Kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonej (małej wydajności), typu KPpPm Kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonej (małej wydajności), typu KPpPm 15-12-11 12:42 889.95KB pobierz plik: Kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonej (małej wydajności), typu KPpPm
Kontener przeciwpowodziowy z łodziami, typu KPpŁ Kontener przeciwpowodziowy z łodziami, typu KPpŁ 15-12-11 12:42 1.07MB pobierz plik: Kontener przeciwpowodziowy z łodziami, typu KPpŁ
Kontener przeciwpowodziowy z zaporami, typu KPpZ Kontener przeciwpowodziowy z zaporami, typu KPpZ 15-12-11 12:43 871.3KB pobierz plik: Kontener przeciwpowodziowy z zaporami, typu KPpZ
Samochód ratownictwa technicznego, typu SRt Samochód ratownictwa technicznego, typu SRt 15-12-11 12:43 2.94MB pobierz plik: Samochód ratownictwa technicznego, typu SRt
Samochód ratownictwa technicznego, typu SCRt Samochód ratownictwa technicznego, typu SCRt 15-12-11 12:43 3.37MB pobierz plik: Samochód ratownictwa technicznego, typu SCRt
Samochód ratownictwa chemicznego, typu SLRch Samochód ratownictwa chemicznego, typu SLRch 15-12-11 12:45 2.37MB pobierz plik: Samochód ratownictwa chemicznego, typu SLRch
Samochód ratownictwa chemicznego, typu SRch Samochód ratownictwa chemicznego, typu SRch 15-12-11 12:45 3.34MB pobierz plik: Samochód ratownictwa chemicznego, typu SRch
Samochód ratownictwa chemicznego, typu SCRch Samochód ratownictwa chemicznego, typu SCRch 15-12-11 12:45 3.55MB pobierz plik: Samochód ratownictwa chemicznego, typu SCRch
Samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, typu SLRtBA Samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, typu SLRtBA 15-12-11 12:45 2.39MB pobierz plik: Samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, typu SLRtBA
Kontener przeciwpowodziowy z pompą do wody zanieczyszczonej, typu KPpPd Kontener przeciwpowodziowy z pompą do wody zanieczyszczonej, typu KPpPd 15-12-11 12:46 1.67MB pobierz plik: Kontener przeciwpowodziowy z pompą do wody zanieczyszczonej, typu KPpPd
Kontener sanitarny, typu KSan Kontener sanitarny, typu KSan 15-12-11 12:47 1.87MB pobierz plik: Kontener sanitarny, typu KSan
Kontener kwatermistrzowski, typu KKw 60 Kontener kwatermistrzowski, typu KKw 60 15-12-11 12:47 1.66MB pobierz plik: Kontener kwatermistrzowski, typu KKw 60
Samochód ratownictwa wodnego, typu SLRw     Samochód ratownictwa wodnego, typu SLRw 15-12-11 12:47 1.8MB pobierz plik: Samochód ratownictwa wodnego, typu SLRw
Samochód ratownictwa wodnego, typu SRw Samochód ratownictwa wodnego, typu SRw 15-12-11 12:47 1.81MB pobierz plik: Samochód ratownictwa wodnego, typu SRw
Kontener do transportu środka pianotwórczego, typu KPian Kontener do transportu środka pianotwórczego, typu KPian 15-12-11 12:47 1.42MB pobierz plik: Kontener do transportu środka pianotwórczego, typu KPian
Kontener ze zbiornikiem na wodę, typu KWod Kontener ze zbiornikiem na wodę, typu KWod 17-02-03 10:52 1.03MB pobierz plik: Kontener ze zbiornikiem na wodę, typu KWod
Kontener z proszkiem gaśniczym, typu KPr Kontener z proszkiem gaśniczym, typu KPr 17-02-03 10:53 870.17KB pobierz plik: Kontener z proszkiem gaśniczym, typu KPr
Kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, typu KODO Kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, typu KODO 17-02-03 10:53 1.41MB pobierz plik: Kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, typu KODO