do góry

Teofil Jankowski

Zdjęcie Teofila JankowskiegoGen. brygadier Teofil Jankowski urodził się 18 grudnia 1946 r. w Grodzisku Wielkopolskim, w rodzinie inteligenckiej z wielopokoleniowymi tradycjami służby strażackiej. Ojciec był oficerem pożarnictwa. W latach 1953-1960 uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie do liceum ogólnokształcącego w Grodzisku Wielkopolskim. Po ukończeniu szkoły średniej kontynuował naukę w Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, którą ukończył w 1968 r., uzyskując kwalifikacje oficera Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Rozpoczął pracę na stanowisku oficera ds. operacyjnych w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Rawiczu. Od 1 czerwca 1975 do 14 czerwca 1992 r. pełnił służbę na stanowiskach kierownika służby operacyjno-szkoleniowej, a następnie zastępcy komendanta wojewódzkiego straży pożarnych w Lesznie. W 1978 r. ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. 15 czerwca 1992 r. powołany został na stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, równocześnie od 20 czerwca 1991 r. pełnił obowiązki pełnomocnika ds. tworzenia Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. W czerwcu 1995 r. powołany został na stanowisko jej komendanta. W tym samym roku odbył kurs zarządzania strategicznego w The Fire Service College-Moreton (Anglia).

Pełniąc funkcje komendanta wojewódzkiego PSP, był inspiratorem wielu inwestycji mających na celu poprawę warunków służby strażaków. Dzięki temu rozbudowano m. in. bazę lokalową oraz zmodernizowano obiekty Komendy Rejonowej PSP we Wschowie, Górze Rawiczu, Kościanie i Gostyniu. Z jego inicjatywy wybudowano nowy obiekt Komendy Rejonowej PSP i siedzibę JRG w Lesznie. Patronował powstaniu pierwszego w Polsce stadionu sportów pożarniczych w Lesznie-Zaborowie.

Postanowieniem prezydenta RP w maju 1999 r. otrzymał stopień nadbrygadiera. 12 listopada 2001 r. powołany został na stanowisko zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, szefa Obrony Cywilnej Kraju.

W czasie wieloletniej służby na różnych stanowiskach w ochronie przeciwpożarowej potwierdził swoje wysokie kwalifikacje zawodowe, umiejętności kierowania zespołami ludzkimi i nienaganne cechy osobowe. Należy do grona oficerów osiśgających najlepsze wyniki w służbie. Wyróżnia się sumiennością, zdyscyplinowaniem, inicjatywą i wzorową organizacją pracy w realizacji własnych celów, jak i stawianych przed nim zadań.

Od czasu powstania Państwowej Straży Pożarnej aktywnie i twórczo pracuje nad jej sprawnym funkcjonowaniem. Wskazuje nowatorskie rozwiązania, zwłaszcza w doskonaleniu służby operacyjnej. Uznając jego osiągnięcia w służbie i wysokie kwalifikacje, 30 maja 2002 r. prezes Rady Ministrów powołał nadbryg. Teofila Jankowskiego na stanowisko komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, szefa Obrony Cywilnej Kraju. W 2003 roku został mianowany na stopień generała brygadiera.