do góry

UNDAC

UNDAC - mechanizm ekspercki Narodów Zjednoczonych  ds. oceny i koordynacji działań w przypadku wystąpienia kryzysów humanitarnych, katastrof naturalnych lub spowodowanych przez człowieka - ang. United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC)

Sposób działania

UNDAC to powstały w 1993 roku mechanizm, będący zapleczem eksperckim dla należącego do Sekretariatu ONZ Biura ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (ang. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA) oraz dla rządów państw, na terenie których doszło do wystąpienia nagłego „kryzysu”. Za jego pośrednictwem około 250 ekspertów z całego świata oferuje swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie wykorzystywane w sytuacji zaistnienia nagłych kryzysów i katastrof.

Odpowiednio przygotowane i wyposażone grupy eksperckie są w stanie dotrzeć na miejsce wystąpienia kryzysu w ciągu 12-48 godzin, gdzie na prośbę władz lokalnych wspieranych rozpoczynają działania polegające na koordynacji międzynarodowej akcji ratowniczej, ocenie podstawowych potrzeb humanitarnych i koordynowaniu i dystrybuowaniu napływającej pomocy rzeczowej.

UN OCHA mobilizuje grupy eksperckie najczęściej w przypadkach wystąpienia katastrof naturalnych, w sytuacji, gdy po zwróceniu się z apelem o pomoc międzynarodową, władze państwa przyjmującego potrzebują dodatkowego wsparcia dla koordynacji napływającej na miejsce pomocy. Szczegółowe informacje dotyczące UNDAC można znaleźć pod adresem http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/undac/overview

UNDAC w Polsce

Dzięki współpracy Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL) oraz Departamentu Współpracy Rozwojowej (DWR) Ministerstwa Spraw Zagranicznych w styczniu 2011 roku Polska stała się członkiem UNDAC. Dało to możliwość szkolenia i wysyłania własnych ekspertów w ramach struktur tego mechanizmu oraz umożliwiło uczestnictwo w debacie na temat prowadzenia tego typu działań.

Polskimi ekspertami w mechanizmie UNDAC mogą zostać doświadczeni pracownicy humanitarni posiadający polskie obywatelstwo spełniający wymogi UN OCHA, m.in. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy międzynarodowych i krajowych organizacji humanitarnych, lekarze, ratownicy medyczni, logistycy, inżynierowie z doświadczeniem pracy w sytuacjach kryzysu humanitarnego. Eksperci humanitarni posiadający doświadczenie pracy w terenie w krajach rozwijających się, którzy są zainteresowani współpracą w ramach mechanizmu, proszeni są o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Odwodów Operacyjnych i Działań Międzynarodowych bryg. Marcinem Kędrą lub z Departamentem Współpracy Rozwojowej.  

Więcej informacji (w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim) na temat UNDAC można uzyskać w KCKRiOL KG PSP lub DWR MSZ, a także na oficjalnej stronie OCHA: http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/undac/overview