do góry

Wymagania kwalifikacyjne

Informacja o wymaganiach kwalifikacyjnych dla zawodów regulowanych inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka

Zawód:STRAŻAK
Wymagane wykształcenie: co najmniej średnie
Wymagania kwalifikacyjne: ukończenie szkolenia podstawowego odpowiadającego „Programowi kształcenia w zawodzie strażaka. Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej”
Dodatkowe wymagania: spełnienie warunków fizycznych i psychicznych do pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1584)
Zawód:TECHNIK POŻARNICTWA
Wymagane wykształcenie: co najmniej średnie
Wymagania kwalifikacyjne: posiadanie tytułu zawodowego technika pożarnictwa
Dodatkowe wymagania: spełnienie warunków fizycznych i psychicznych do pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1584)
Zawód:INŻYNIER POŻARNICTWA
Wymagane wykształcenie: wyższe
Wymagania kwalifikacyjne: Posiadanie tytułu zawodowego inżyniera pożarnictwa
Dodatkowe wymagania: spełnienie warunków fizycznych i psychicznych do pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1584)